Loading...
Nový rok už máme v plnom prúde. Verím, že ste počas uplynulých sviatkov načerpali novú energiu, oddýchli si a vykročili do ďalšieho roka tou správnou nohou. Prajem vám, v ňom veľa zdravia, energie, mnoho pracovných aj osobných úspechov i dobrých rozhodnutí. Dovolím si tvrdiť, že Banskú Bystricu čaká opäť rozvojové obdobie. Stanovili sme si niekoľko cieľov. Jedným z nich je aj rekonštrukcia dlhodobo zanedbaných materských škôl. Deti si zaslúžia po tridsiatich rokoch existovať a vyvíjať sa v normálnych a dôstojných priestoroch. Ak chodíte okolo autobusovej stanice určite ste si všimli, že nám mizne pred očami. Rok 2016 preto bude patriť aj výstavbe novej a dôstojnej vstupnej brány do nášho mesta. Verím, že v tomto roku budeme môcť Banskobystričanom oznámiť dátum príchodu významného investora, ale aj to, že sme získali titul Európske mesto športu 2017.

Sme zvedaví na váš názor

Parkovacia politika je ďalším bodom, ktorý musíme riešiť z dlhodobého, ale aj z krátkodobého hľadiska. Statická doprava je problematická najmä na sídliskách, preto v súčasnosti pripravujeme štúdiu najkritickejších miest s konkrétnymi riešeniami. Tie potom odkomunikujeme s obyvateľmi mesta a na základe výstupov zo stretnutí začneme realizovať postupné kroky k spokojnosti všetkých vodičov a Bystričanov.

Záverom…

Ďakujem všetkým, ktorí uplynulý víkend prispeli k výbornej atmosfére a znovuobnoveniu tradície mestského plesu. Ku krajskému mestu, akým je Banská Bystrica, takéto spoločenské podujatie patrí. Z mestského rozpočtu sa na ples nevynaložil ani jeden cent a za to vďačím partnerom mesta, sponzorom a podnikateľom, ktorí sa rozhodli akokoľvek podporiť tento pekný večer. Ples mal aj charitatívny rozmer, preto verím, že čo najskôr potešíme Dom sv. Alžbety a odovzdáme im výťažok z neho.

No Comments (0)

Leave a Comment

 Previous  All works Next