Loading...
30mar

Poklepali sme kameň, ocenili športovcov a vytvárame Univerzitnú radu #36

Autor adminBlog
Posledné dva týždne sa opäť niesli v duchu mnohých rokovaní, nových spoluprác i strategických projektov. Poklepali sme základný kameň autobusovej stanice, čo považujem za začiatok reálnej výstavby novej vstupnej brány do Banskej Bystrice.

Prehlbujeme spoluprácu

Stretol som sa aj s rektormi vysokých škôl, ktoré u nás pôsobia. Dovolím si tvrdiť, že vzťahy s akademickou obcou máme nadštandardné. Doterajšiu spoluprácu však chceme ešte viac prehĺbiť vytvorením Univerzitnej rady mesta. Zo zástupcov vysokoškolských pedagógov a študentov vytvoríme tím, ktorý nám bude pomáhať pri riešení potrieb regiónu, ale napríklad aj pri nastavovaní nových zahraničných partnerstiev. Túto myšlienku som predstavil aj mladým ľuďom z Rady študentov. Ich postrehy a reflexia na celospoločenské problémy sú zaujímavé, podobne ako chuť a energia prichádzať s novými témami a prispievať k ich riešeniu. Verím, že využitím odborného potenciálu a mladej energie sa nám podarí spoluprácu ešte viac zintenzívniť.

Sme mesto športu

Pri oceňovaní najlepších športovcov Banskej Bystrice za rok 2015 bolo cítiť športové endorfíny naozaj všade. Športovú základňu, akú naše mesto má, nám môže závidieť naozaj každý. Som rád, že sa o tom bude môcť už čoskoro presvedčiť aj hodnotiaca komisia, ktorá rozhodne o udelení prestížneho titulu Európske mesto športu… Aj keď ja stále tvrdím, že Európskym mestom športu už dávno sme.

14mar

Upratujeme mesto, opravujeme škôlky #35

Autor adminBlog
Po slnečnom a športovom víkende začíname pracovný týždeň znova naplno. Som rád, že ďalší pozitívny signál vyšleme Banskobystričanom už túto stredu. Po troch mesiacoch sa opäť stretneme s investorom autobusovej stanice, aby sme poklepaním základného kameňa oficiálne spustili jej výstavbu.

Rok materských škôl

Intenzívne sa venujeme aj dlhodobo zanedbaným materským školám. Našou prioritou je nielen ich rekonštrukcia, ale aj zefektívnenie ich hospodárenia. Preto v súčasnosti pracujeme na ekonomickej analýze, aby sme získali dokonalý obraz o tom, akú má každá materská škola výkonnosť. Na základe získaných výsledkov, budeme prijímať ďalšie opatrenia. Verím, že škôlky raz budú fungovať efektívnejšie a našim deťom v nich vytvoríme kvalitnejšie podmienky.

Pri čistení mesta pomáhajú aj odsúdení

Tak, ako každý rok, aj teraz sa do upratovania mesta môžeme aktívne zapojiť všetci. Už po veľkonočných sviatkoch sa začína obľúbená akcia Za krajšie mesto, ktorá v tomto roku oslávi svoje dvadsiate narodeniny. Našim plánom je upraviť aj lokalitu Pod Rybou. Preto sme iniciovali stretnutie s Lesmi SR, na ktorom im predstavíme náš zámer a dlhodobejší projekt. Chceme, aby sa z Pod Ryby stalo vyhľadávané oddychové miesto pre všetkých obyvateľov.

 Previous  All works Next