Loading...
28mar

Urobme bodku na záver – my nemáme čo skrývať #45

Autor adminBlog
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 21. marca 2017 zazneli vážne obvinenia zo strany poslanca Igora Kašpera na adresu 100 percentnej mestskej spoločnosti MBB, a.s.
Ako primátor mesta Banská Bystrica som dňa 27. marca 2017 požiadal generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti MBB, a. s. Ing. Dušana Argaláša, aby neodkladne zvolal mimoriadne zasadnutie Dozornej rady spoločnosti MBB, a.s. a podal vysvetlenie týkajúce odpredaja nehnuteľnosti na ulici Timravy 12, niekdajšieho sídla Bytového podniku mesta, a výhrad, ktoré odzneli na marcovom zasadnutí zo strany pána poslanca, ako aj ďalších predajov nehnuteľností od nástupu nového vedenia.
O výsledkoch budeme informovať všetkých poslancov mestského zastupiteľstva ako aj obyvateľov Banskej Bystrice prostredníctvom Radničných novín. Pre vedenie mesta považujem uvedenú kauzu za uzavretú a akékoľvek verejné diskusie na túto tému pokladám za účelové s cieľom prezentácie pána poslanca ako kandidáta na župana.
Zároveň chcem požiadať všetkých poslancov MsZ, aby z Veľkej siene Mestského úradu nerobili nedôstojnú arénu svojej predvolebnej kampane v nastávajúcich voľbách. Venujeme sa budúcnosti a rozvoju mesta, preto nemienim strácať čas riešením vzťahov z minulosti, ktoré sa zrazu stávajú pre ľudí témou. V prípade, že disponujú informáciami, ktoré zakladajú dôvodné podozrenia zo spáchania trestného činu, nech ich poskytnú orgánom činným v trestnom konaní.

23mar

Vznikne jedinečná materská škola

Autor adminAktuality

Banská Bystrica, 23. marec 2017 – Začiatkom marca sa začali stavebné práce na novej materskej škole, ktorá vznikne v priestoroch Základnej školy Jána Bakossa. Už v školskom roku 2017/2018 ponúkne malým predškolákom priestranné prostredie na hranie, oddych i rozvíjanie pohybových aktivít. Materská škola (MŠ) bude jedinečná nielen svojou dostupnosťou, ale aj bezbariérovosťou a možnosťami špeciálneho stravovania pre deti trpiace rôznymi chorobami.

Zápis do Materskej školy Jána Bakossa sa uskutoční v priestoroch Základnej školy J. Bakossa, Bakossova 5, v stredu, 19. apríla 2017, v čase od 8.00 hod.  do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod. Nová MŠ poskytne celodennú výchovu a vzdelávanie, pričom sa počíta s prevádzkovou dobou od 6.30 hod. do 17.00 hod.

Som rád, že po záchrane Základnej školy Jána Bakossa v minulosti, sa nám pre ňu podarilo nájsť ďalšie uplatnenie. Štatistiky hovoria o tom, že v banskobystrických škôlkach chýba približne dvesto miest. V rámci rozširovania kapacít vytvoríme v  priestoroch základnej školy dve nové triedy pre 44 detí predškolského veku. Malí škôlkari tak budú môcť plynule pokračovať v školských laviciach. Novú škôlku v zrekonštruovaných priestoroch chceme otvoriť už v novom školskom roku,“ informoval dnes primátor Ján Nosko novinárov na mediálnom brífingu.

Cieľom vedenia mesta je poskytnúť rodičom možnosť umiestniť každého škôlkara prioritne do štátnej materskej školy.

Aj v rámci efektívnejšieho využitia objektov základných škôl sa snažíme naplno využiť eurofondy a chýbajúce kapacity dobudovať. Materskú školu chceme vybudovať z nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu, zameraný na rozširovanie kapacít materských škôl vo výške 240 000 eur. Päťpercentná finančná  spoluúčasť mesta predstavuje z tejto sumy približne 12 000 eur.  Demografický vývoj nasvedčuje tomu, že najbližšie roky bude potrebné zriaďovať nové triedy, či už v základných alebo v materských školách,“ dopĺňa prednosta MsÚ Martin Adamec.

Materskú školu budú tvoriť dve priestranné triedy, šatne, umyvárne, spálne, sklad hračiek, miestnosť pre učiteľov, technická miestnosť pre nepedagogických zamestnancov a priestranná spoločná jedáleň.  Tá bude slúžiť počas celého roka na organizovanie rôznych spoločenských a tvorivých aktivít. Škôlkari sa budú môcť hrať na pieskovisku a športovať na novovybudovanom školskom dvore i futbalovom ihrisku.

Veľmi ma teší, že v našich priestoroch vznikne materská škola. Škôlkari budú môcť využívať telocvičňu, knižnicu a počítačovú miestnosť, ktoré sa nachádzajú v základnej škole. Deťom, ktoré trpia obezitou, cukrovkou či celiakiou, poskytne školská jedáleň aj možnosť špeciálneho stravovania,“ dopĺňa riaditeľka ZŠ Jána Bakossa, Margita Karaková.

 Previous  All works Next