Loading...
27jún

Rezervný fond použijeme do zanedbaných oblastí

Autor adminAktuality

Skalné bralo v Jakube ohrozuje ľudí a ich majetok

Obyvatelia Ovocnej ulice v miestnej časti Jakub  dlhodobo upozorňujú na padanie skál z brala, ktoré sa nachádza na pozemku vo vlastníctve mesta. Čiastka z rezervného fondu preto počíta aj so zavedením takých opatrení, ktoré predídu ďalšiemu uvoľňovaniu skál a poškodzovaniu miestnej komunikácie či okolitých domov. Výsledky inžiniersko-geologického posudku počítajú s nákladmi  na sanáciu brala v objeme 28 000 eur.

Odstránenie havarijného stavu kanalizácie už počas leta

Májová kontrola kanalizácie v Základnej škole Golianova odhalila jej havarijný stav. Nielenže nespĺňa svoju funkciu, no zároveň dochádza k poškodzovaniu budovy. Stavebné práce sa preto počas letných prázdnin zamerajú na výmenu pôvodnej kanalizácie i dažďových potrubí. Z rezervného fondu odklepli banskobystrickí mestskí poslanci na tento účel finančné prostriedky v objeme 77 200 eur.

Bezpečné triedy v  základných školách

Časť rezervného fondu investuje samospráva aj do opráv jedného z pavilónov Základnej školy Jána Bakossa. Náklady na výmenu poškodených podláh na chodbách, schodisku a v priestoroch, kde budú od 1. septembra 2017 zriadené triedy I. stupňa, predstavujú sumu 25 000 eur. Odstránením nevyhovujúceho stavu sa zníži riziko úrazu žiakov či učiteľov.

Sanácia svahu na Krivánskej ulici je nevyhnutná

Intenzívne búrky a nadmerné podmáčanie terénu zapríčinili mierny zosuv svahu na Krivánskej ulici už pred štyrmi rokmi. Aj keď mesto následne zabezpečilo zachytávanie a odvádzanie spodných vôd, ďalšia silná búrková činnosť spôsobila opätovný pokles pôdy. Na spevnenie a sanáciu  svahu vyčlenili poslanci na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva financie z rezervného fondu na úrovni 40 000 eur.

Kvalitná telocvičňa bez únikov tepla

Vďaka dotácii rezortu školstva a samosprávy sa podarilo zrekonštruovať telocvične v Základnej škole Moskovská na Fončrode už vlani. Ďalšie mimorozpočtové zdroje získané z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 49 000 eur spolu s finančnými prostriedkami z rezervného fondu mesta v objeme cca 30 000 eur, sa použijú  na zateplenie obvodového plášťa jednej z telocviční. Nielenže sa týmito opatreniami skvalitní prevádzka telocvične a tým aj vyučovací proces, ale dosiahnu sa  aj energetické úspory.

 Previous  All works Next