Loading...
16feb

Škôlka na Tatranskej ulici po obnove

Autor adminAktuality

K obnovenej MŠ na Lúčkach sa pridala aj tridsaťročná MŠ na Tatranskej ulici. Stavebné práce, ktoré trvali od mája 2017 do decembra 2017, sa zamerali na zateplenie budovy, striech, stropov, stien i spojovacích chodieb.  Zrealizovala sa výmena okien a dverí,  zdrojov osvetlenia a svietidiel, elektrických rozvodov a rozvodových skríň, komplexná obnova systému ústredného kúrenia a teplej vody. Vybudoval sa bezbariérový vstup. Škôlka bola uvedená do predčasného užívania v decembri minulého roka. S príchodom jarných mesiacov sa zrealizujú aj terénne úpravy.

Som rád, že po tridsiatich rokoch sa jedna z najväčších škôlok v meste dočkala obnovy v rozsahu ako nikdy predtým. Podarilo sa zrevitalizovať interiér aj exteriér materskej školy tak, aby poskytovala lepší komfort pre všetky deti i zamestnancov. Zrealizovaním energetických opatrení zároveň dosiahneme úsporu energie na vykurovanie a zabránime tak neustálemu zvyšovaniu prevádzkových výdavkov na opravu a údržbu budovy,“  hovorí primátor Ján Nosko.

Obnova bola financovaná vďaka eurofondom získaným z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraného na zvyšovanie energetickej efektívnosti. Celková suma projektu predstavuje po verejnom obstarávaní, v ktorom sa podarilo ušetriť cca 263 000 eur, sumu približne 1 100 000 eur. Finančná spoluúčasť mesta je vo výške takmer 69 000 eur. Ďalších 130 000 eur investovala samospráva z prebytku rozpočtu na vyvolané investície.

02feb

Prečo sme neodkúpili autobusovú stanicu? #50

Autor adminBlog

Za posledný týždeň sa toho v našom meste veľa udialo a ešte viac popísalo. Polopravdy, dohady a klamstvá o autobusovej stanici vyvolali búrlivú diskusiu na sociálnych sieťach a v médiách. Väčšina názorov stavala mesto do pozície nedôveryhodného partnera, ktorý svojvoľne rozhoduje o tak dôležitom strategickom projekte, akým je vstupná brána do nášho pekného mesta. Pritom vysvetlenie, prečo došlo k vzájomnej dohode s investorom o ukončení  zmluvy o budúcej kúpnej zmluve má svoje racionálne dôvody.

Naše názory sa rozdelili

Ako budúci vlastník autobusovej stanice sme chceli mať v otázkach súvisiacich s prevádzkou a údržbou celého objektu rovnocenné postavenie s rovnakými rozhodovacími právami ako investor. Pri posledných rokovaniach sa ale naše názory rozdelili. Investorove podmienky, že by mal ako vlastník väčšej časti objektu pri rozhodovaní o otázkach prevádzky a údržby dva hlasy a mesto iba jeden sme nemohli akceptovať. Znamenalo by to, že mesto by mohlo byť kedykoľvek prehlasované a možno nie teraz, ale kedykoľvek v budúcnosti, by sa muselo podieľať na opravách a údržbe objektu sumou, ktorú by si odhlasoval vlastník s rozhodujúcim postavením. Zaťažili by sme tým mestský rozpočet na dlhé roky rôznymi opravami objektu, s ktorými nemá autobusová stanica nič spoločné. Vždy bolo naším cieľom správať sa hospodárne a efektívne, preto sme s takýmto modelom v žiadnom prípade nemohli súhlasiť. Toto je celá pravda, prečo došlo k vzájomnej dohode o ukončení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bez akýchkoľvek sankcií na jednej či druhej strane.

Prečo sme neinformovali o ukončení zmluvy skôr?

Obchodné rokovania medzi partnermi bývajú niekedy turbulentné. Preto sme situáciu nechceli zhoršovať a do rozhovorov medzi investorom a potenciálnym prevádzkovateľom vťahovať ďalšie fakty a emócie. V konečnom dôsledku, tie nakoniec priniesla obrovská vlna dezinformácií, nekorektných a úmyselne zavádzajúcich správ, falošných letákov neznámeho autora, a nie celkom šťastné vyjadrenie investora o uzavretí autobusovej stanice k 1. februáru. Napriek všetkému sme videli vôľu dohodnúť sa a vedeli sme, že to dobre dopadne. Nikdy by som nedovolil, aby sa autobusová stanica uzavrela. Aj preto sme v pozícii mediátora viedli rokovania s investorom a Dopravným podnikom mesta. Sledovali sme celý vývoj v každej jeho fáze až do úplného konca a podpísania nájomnej zmluvy.

Záverom

Ako „divný Janko“ (tak ma nazval autor jedného blogu) budem vždy tvrdiť, že kde je vôľa, tam je cesta. My sme si aj napriek prekážkam, vybrali tú ťažšiu. Som presvedčený, že naše rozhodnutie bolo zodpovedné a správne. Teší ma, že všetky strany dokázali celý tlak ustáť. Mrzí ma len to, že niekto  si z dobrého úmyslu a rozhodnutia mesta vytvoril priestor pre začiatok svojej predvolebnej kampane, pričom ja som sa  k tej mojej prípadnej ešte nevyjadril. Nuž, niekto nezaháľa a pracuje už teraz. Faktom ostáva, že autobusová stanica bude stáť mesto napokon nula eur. Tak ako som sľúbil, dnes ráno, 1. februára som sa na ňu doviezol autobusom. Presvedčil som sa, že je všetko tak, ako má byť a najmodernejšia  autobusová stanica  na Slovensku funguje a aj naďalej bude fungovať pre nás všetkých.

01feb

Prevádzku AS zabezpečí Dopravný podnik mesta

Autor adminAktuality

Od začiatku bol obojstranný záujem dohodnúť sa

Banská Bystrica, 1. február 2018 – Rokovania spoločnosti Primum, s. r. o., s prevádzkovateľom autobusovej stanice, za účasti mesta, dopadli úspešne. Napriek obrovskému mediálnemu tlaku v posledných dňoch, došlo v Brne dňa 30. januára 2018 k uzavretiu dlhodobej nájomnej zmluvy medzi investorom a Dopravným podnikom mesta Banská Bystrica, a. s. Moderný autobusový terminál poskytuje cestujúcej verejnosti všetky služby v štandardnom režime aj po 1. februári 2018.

Prečo mesto autobusovú stanicu neodkúpilo?

Jednoznačným záujmom vedenia mesta vždy bolo a zostáva, aby moderný autobusový terminál, ktorý po tridsiatich rokoch nahradil banskobystrického strašiaka, fungoval bez problémov. Preto sa do posledného okamihu snažilo rokovať a nájsť spôsob, ako dopravnú časť autobusovej stanice odkúpiť.

Už od spustenia testovacej prevádzky autobusovej stanice v septembri 2017 sme intenzívne rokovali s investorom o podmienkach kúpnej zmluvy. Na našom minuloročnom stretnutí v Brne, dňa 25. októbra 2017, spoločnosť Primum odmietla akceptovať podmienku, na ktorej sme sa dohodli ešte v decembri 2015 pri podpisovaní zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Naša kľúčová podmienka spočívala v tom, že mesto ako budúci vlastník AS bude mať v otázkach súvisiacich s vlastníctvom, prevádzkou a údržbou celého objektu rovnocenné postavenie s rovnakými rozhodovacími právami ako investor,“ hovorí Ján Nosko.

Zmenu dohodnutých podmienok argumentoval investor tvrdením, že ako majiteľ väčšej časti objektu chce byť v pozícii väčšinového vlastníka s rozhodujúcim postavením (pozn. 2 hlasy investor:1 hlas mesto). V praxi by to znamenalo, že mesto by mohlo byť kedykoľvek prehlasované a na správu objektu by doplácalo oveľa viac peňazí. Mestský rozpočet by tak bol zaťažený na dlhé roky rôznymi opravami, s ktorými nemá autobusová stanica nič spoločné.

Vzhľadom na to, že narábame s verejnými zdrojmi, pre mesto boli takéto podmienky neakceptovateľné. Keďže sme nedokázali uzatvoriť kúpnu zmluvu, v závere uplynulého roka prišiel od investora návrh, v ktorom deklaroval svoj úmysel ponechať si celý objekt TSC, vrátane autobusovej stanice, vo svojom vlastníctve. Zároveň deklaroval, že prevádzkovanie AS zabezpečí na základe dlhodobej nájomnej zmluvy, ktorú uzatvorí priamo s budúcim prevádzkovateľom stanice. Po vzájomnej dohode s investorom sme nakoniec zmluvu o budúcej kúpnej zmluve ukončili dohodou bez akýchkoľvek sankcií na jednej či druhej strane,“ pokračuje Nosko.

Podobne situáciu vnímajú aj zástupcovia investora. „Mesto Banská Bystrica a spoločnosť Primum neboli schopní sa dohodnúť na modeli hlasovacích práv jednotlivých vlastníkov stavby. Zároveň sa nepodarilo nájsť zhodu v otázke podielu na prevádzkových nákladoch celého objektu. Tieto dôvody viedli k zrušeniu budúcej kúpnej zmluvy vzájomnou dohodou,“ potvrdzuje investor Ivan Hlaváček.

Kto začal svoju predvolebnú kampaň?

Samospráva vynaložila nemalé úsilie na to, aby sa Banská Bystrica mohla po rokoch pochváliť čistou a kultúrnou vstupnou bránou do mesta. Primátor Ján Nosko preto nikdy nepripustil fakt, že najmodernejší autobusový terminál na Slovensku sa k prvému februárovému dňu uzavrie.

Po celý čas sme komunikovali s oboma stranami. Preto sme od začiatku deklarovali, že rokovania medzi investorom a budúcim prevádzkovateľom autobusovej stanice smerujú k dohode. Celý proces sprevádzal obrovský tlak so snahou vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu. Niekto túto situáciu využil na spustenie búrlivej mediálnej kampane. Výlepom letákov po meste zatiahol do situácie aj všetkých Banskobystričanov. S cieľom manipulovať verejnou mienkou a vyvolať nekorektnú diskusiu na sociálnych sieťach a v mediálnom priestore tak niekto zneužil autobusovú stanicu na svoju predvolebnú kampaň,“ povedal primátor Ján Nosko.

Obchodné rokovania medzi partnermi však bývajú turbulentné a vyhlásenia spoločnosti Primum, s. r. o., o možnom uzavretí stanice celú situáciu v piatok, 26. 1. tesne pred podpisom nájomnej zmluvy vyhrotili. „Rokovania o nájomnej zmluve neboli jednoduché a vyžadovali si určitý čas, ktorý mohla verejnosť vnímať ako veľmi dlhý. Vytváralo to priestor na vznik rôznych dohadov a neprávd,“ dopĺňa Hlaváček.

Je fakt, že spoločnosť Primum nemá ani autobusy, a nie je ani prevádzkovateľ autobusovej dopravy. Preto sme hľadali riešenie. Som rád, že sa to podarilo. Musím sa poďakovať vedeniu mesta, že sa dalo do pozície mediátora a našla sa dohoda s prevádzkovateľom, ktorý nielenže zabezpečí dopravu a prevádzku, ale zároveň má v tejto oblasti aj skúsenosti. Je to dobrý partner, ktorého sme nakoniec vybrali,“ povedal dnes na mediálnom brífingu Michal Milata, riaditeľ TSC.

O prevádzku AS sa postará Dopravný podnik mesta Banská Bystrica

V utorok, 30. januára 2018 uzavrel Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., so spoločnosťou Primum, s. r. o., štandardnú dlhodobú nájomnú zmluvu na desať rokov.

Rokovania boli dlhé a náročné, pretože sa kreovala nová zmluva na desať rokov za dosť zložitých podmienok vzhľadom na to, ako tento objekt funguje. Celkové náklady na autobusovú stanicu sa mesačne pohybujú vo výške 35 000 až 40 000 eur. Prevádzka AS má svoju ekonomiku a bude financovaná z príjmov od dopravcov. Mesto  nebude v žiadnom prípade nič doplácať a nebude sa navyšovať ani cena cestovného, ako to odznieva na sociálnych sieťach. Cenník cestovného pre verejnosť nemá absolútne nič spoločné s cenníkom poplatkov pre dopravcov,“ objasňuje riaditeľ DPMBB Miroslav Snopko.

Banskú Bystricu bude stáť autobusová stanica napokon nula eur. Preto z úveru, ktorý mala samospráva schválený mestským zastupiteľstvom na kúpu AS nečerpala a ani čerpať nebude.

 Previous  All works Next