Loading...

„Chcem dokončiť rozbehnuté projekty“

Banská Bystrica, 7. augusta 2018 – Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko sa v novembrových komunálnych voľbách bude opätovne uchádzať o pozíciu primátora. Chce nadviazať na rozbehnuté projekty a pokračovať v obnove ciest a chodníkov, škôl a škôlok, podpore športu a v riešení parkovania. Kandidovať bude ako nezávislý kandidát a kampaň bude financovať prostredníctvom transparentného účtu.

Banská Bystrica sa doteraz nikdy nerozvíjala tak intenzívne ako za posledné štyri roky. Okrem desiatok konkrétnych výsledkov sa nám podarilo pohnúť aj s takými problémami, ktoré neboli riešené desaťročia. Vyše tridsať rokov strašil v našom meste nedostavaný skelet autobusovej stanice. Vďaka našej súčinnosti najväčšieho strašiaka nahradila najmodernejšia autobusová stanica na Slovensku,“ uviedol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Za najväčšie úspechy uplynulých štyroch rokov označil aj súvislú obnovu ciest a chodníkov, získavanie mimorozpočtových zdrojov, rekonštrukcie materských škôl, a tiež výraznú podporu športu a kultúry v meste.

Banská Bystrica je zároveň v oveľa lepšej finančnej kondícii. Napriek tomu, že sa pracuje na veľkých projektoch, vedeniu mesta sa podarilo znížiť dlh oproti roku 2014 v percentách o viac ako polovicu, z 33 percent na 16 percent, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje viac ako päť miliónov eur. Z mimorozpočtových zdrojov sa vedeniu mesta podarilo získať 20 miliónov eur, čo je oproti minulému volebnému obdobiu 6-násobne viac. Financie putovali napríklad na opravu kaštieľa Radvanských a Robotníckeho domu, na výstavbu športovísk, rekonštrukciu a rozširovanie kapacít škôlok či obnovu detských jaslí.

Primátor ocenil konštruktívnu spoluprácu s poslancami aj s kolegami. „Za to, že sa nám Banskú Bystricu podarilo výrazne posunúť dopredu patrí poďakovanie najmä poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí hľadali konštruktívne riešenia, a tiež zamestnancom mestského úradu, ktorí odviedli poctivú prácu.“

Podľa primátora hlavným dôvodom, prečo sa rozhodol opätovne kandidovať je, že chce dokončiť začaté projekty. „Určite chceme pokračovať v súvislej obnove ciest a chodníkov, opravách škôlok a škôl, ale tiež máme s mojím tímom pripravené projekty na obnovu kultúrnych pamiatok.“ Veľmi dôležitou súčasťou programu na ďalšie štyri roky bude podľa primátora riešenie parkovania. Ján Nosko chce aj naďalej podporovať šport a budovanie športovísk. Nebudú chýbať nové cyklotrasy, projekty ktorých má už mesto pripravené. Dôležitou prioritou bude starostlivosť o zeleň, ale aj riešenie odvozu odpadu. Primátor chce v budúcom volebnom období riešiť aj oblasť sociálnych služieb vrátane nájomného bývania.

Ján Nosko, tak ako pred štyrmi rokmi, bude kandidovať ako nezávislý kandidát a hneď v deň ohlásenia kandidatúry začína so zbieraním podpisov. Financovanie kampane bude prebiehať prostredníctvom transparentného účtu, teda každý Banskobystričan a Banskobystričanka si bude môcť pozrieť príjmy aj výdavky kampane. „Chcem naďalej rozvíjať naše krásne mesto a tak ako doteraz, budem do toho dávať srdce,“ uzavrel primátor Ján Nosko.

No Comments (0)

Leave a Comment

 Previous  All works Next