Loading...

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

AKO SA MENILO CENTRUM ZA ŠTYRI ROKY

Investovali sme do súvislých opráv chodníkov a ciest. 

V Parku pod Pamätníkom sme vybudovali korčuliarsku dráhu, vymenili mestský mobiliár a verejné osvetlenie.

Pripravujeme výstavbu nového parčíka pri malej železničnej stanici s prístaviskom pre vodákov.

V Základnej škole Bakossova sme zriadili novú mestskú škôlku pre 44 detí. Investovali sme aj do obnovy školského areálu.

Za posledné štyri roky sme obnovili v centre mesta šesť detských ihrísk na SNP pri ZŠ, Tr. SNP pri Štatistickom úrade, Bakossova 31, Golianova pri ZŠ, Hviezdoslavova 35 a na ulici A. Matušku.

Kompletnou rekonštrukciou prešiel Robotnícky dom, do ktorého sa po rokoch opäť vrátil život.

Pripravujeme projekt rekonštrukcie zimného štadióna, na ktorý sme získali dotáciu Úradu vlády SR vo výške 1,5 milióna eur. (tribúna B, šatne, vstup, osvetlenie, ozvučenie).

Komplexne sme zrekonštruovali športový areál pri Základnej škole Slovenského slobodného vysielača.

Na obnovu Námestia SNP (dlažba, osvetlenie) sme vyčlenili sumu 100 000 eur.

Oživili sme park pred mestským úradom, v ktorom onedlho pribudne nová fontána. Obnovili sme aj nefunkčnú fontánu pred Barbakanom. Chceme pokračovať v obnove parčíkov pred Hungariou a v Národnej ulici, vrátane obnovy historických fontán.

Pripravili sme projekt komplexnej revitalizácie mestského parku, ktorý bude financovaný z eurofondov. Vďaka tomu opravíme chodníky, vymeníme lavičky, smetné koše a verejné osvetlenie. Vybudujeme nové detské ihrisko a kamerový systém.

 Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

 

 

 

No Comments (0)

Leave a Comment

 Previous  All works Next