Loading...

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

AKO SA MENILA RADVAŇ ZA ŠTYRI ROKY

Investovali sme do súvislých opráv chodníkov a ciest. Napríklad: Poľná, Zvolenská, Kúpeľná…

Nechali sme opraviť roky zanedbané mostové dilatácie na Radvanskom moste pri Tescu.

Komplexne sme zrekonštruovali športový areál pri ZŠ Radvanská.

V základnej škole Radvanská sme zriadili novú mestskú škôlku pre 66 detí. Investovali sme aj do obnovy školského areálu.

V spolupráci s Úradom vlády SR a Akadémiou umení sme začali s rekonštrukciou pýchy Radvane – kaštieľa Radvanských.

Kompletne sme zrekonštruovali materskú školu na Radvanskej 28.

Odkúpili sme kotolňu na Kalinčiakovej ulici, ktorú plánujeme prestavať na parkovací dom.

Vyčlenili sme 1,5 milióna eur na výstavbu nového mosta do mestskej časti Iliaš. Most slúži nielen obyvateľom tejto časti mesta, ale využívajú ho aj cyklisti smerujúci na rodinnú cestičku. Naďalej pripravujeme projekt radvanskej cyklotrasycyklolávky, ktorá cyklistov bezpečne prevedie ponad rýchlostnú cestu R1.

Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

No Comments (0)

Leave a Comment

 Previous  All works Next