Loading...
26mar

Banská Bystrica to zvládne

Autor editorBlog

Posledné týždne a dni zmenili náš život. Väčšina z nás nezažila nič podobné.  Možno naši starí rodičia, ktorí nám veľakrát rozprávali o časoch, keď prežívali pocity neistoty, paniky, depresie a strachu. Vypočuli sme ich a možno už aj zabudli. Situácia sa nám teraz pripomína v inej podobe. Normálna ľudská chuť pomôcť si navzájom, pomôcť iným a chcenie vrátiť sa  do normálneho života ponúka paralelu. Dnes je to skôr o našom, nie vnútenom rozhodnutí. Vakcínou dneška je disciplína a zodpovednosť každého jedného z nás.

Prijali sme sériu opatrení

Aj v našej Banskej Bystrici sme sa vybrali cestou prevencie a prijali sme všetky potrebné opatrenia. Ja ako pediater mám prevenciu v krvi. Zrušili sme podujatia, zatvorili sme školy, škôlky, školské zariadenia, mestský úrad, sprísnili sme režim svadieb i smútočných obradov. Nevyhnutné bolo prijať aj nariadenie v autobusoch a trolejbusoch, aby sa všetci cestujúci chránili rúškami a neohrozovali vodičov. Ktokoľvek môže polemizovať o včasnosti. Najdôležitejšie je, že boli plošné a koordinované. Pomoc najviac zraniteľným, osamelým seniorom a ľuďom odkázaným na iných sa stala našou prioritou. Roznášame rúška, potraviny, lieky.  Zapojili sa skupiny dobrých ľudí, systémovo, nie živelne, pod kontrolou so spätnou väzbou a flexibilným prijímaním ďalších opatrení. Ďakujem im.

Novou situáciou si musíme len prejsť

Chrípkuberieme ako samozrejmosť, napriek tomu, že ide o nebezpečné ochorenie. Korona je nový vírus novej chrípky, ktorého epidémia zasiahla celý svet. Možno ju celý svet podcenil. Ale jej masívne rozširovanie je poznamenané aj kultúrou, zvykmi a mentalitou národa. Naši dôchodcovia žijú inak. Majú iný životný štýl ako Taliani, Nemci či Španieli. Preto sa aj v týchto krajinách následky šírenia najviac odrážajú na najzraniteľnejšej časti populácie – na starších ľuďoch, ktorí majú rôzne pridružené ochorenia a zníženú imunitu. Naopak, zdravý mladý organizmus sa vie s napadnutím koronavírusom vysporiadať ako pri bežnom chrípkovom ochorení. A preto je nevyhnutné, aby bola mladá, stredná a migrujúca generácia zodpovedná.

S koronou budeme žiť tak, ako s chrípkou

Tak, ako v prípade chrípky, kiahní či osýpok, v priebehu času sa vytvorí istý kolektívny typ imunity aj voči koronavírusu COVID-19.  Výroba vakcíny a liekov je časovo náročná. Preto je v tejto chvíli naším jediným liekom zodpovedné správanie sa, disciplína, dodržiavanie preventívnych opatrení, dezinfekcia, minimalizovanie kontaktov so seniormi a vyhýbanie sa väčším skupinám. Zároveň je nevyhnutná ohľaduplnosť tých, ktorí mohli prísť do kontaktu s vírusom voči ostatným.

Myslime pozitívne psychický stres znižuje našu imunitu

Toto obdobie môže byť ajpsychohygiene každého jedného z nás. Hľadajme možnosti, povzbuďme sa a vymeňme si skúsenosti ako prekonať hroziacu „ponorku“  v rodine. Ak ste doma, využite každú príležitosť pre fyzickú aktivitu, pohyb na čerstvom vzduchu, vyrozprávajte zabudnuté,  venujte sa koníčkom, na ktoré by bez koronavírusu nebol čas. Kedy ste si naposledy zahrali človeče? Odchádza Morena a prichádza jar, nový život. Prebúdza sa príroda, rodia sa nové mláďatá, s pribúdajúcimi slnečnými lúčmi prichádza nádej…   

Záverom

Nie je jednoduché odhadnúť obdobie, koľko bude súčasný stav trvať. A následky už vôbec nie. Mnohokrát to bude aj podľa toho, čo a kde sme ochotní  aj my jednotlivci obetovať – regionálne, celoštátne i medzinárodne. Hrdinami dnešných dní sú lekári, predavači, lekárnici… Uľahčujme im prácu našou disciplínou a buďme hrdinami aj my. Verím, že vďaka prichádzajúcej jari sa v každom z nás znásobí nová pozitívna energia, s ktorou dokážeme koronavírus poslať do histórie. Banskobystričania, verím, že spolu to zvládneme.

05mar

K začiatku výstavby Multifunkčnej športovej haly sme čoraz bližšie

K začiatku výstavby Multifunkčnej športovej haly sme čoraz bližšie

Po tom, čo mesto v septembri 2019 od Lesov SR odkúpilo pozemky pod parkoviskom Mičinská, kde kedysi stála dočasná autobusová stanica, pokračujeme v zámere vybudovať Multifunkčnú športovú halu ďalej. K rozpracovanej štúdii moderného športoviska sa mohli odborné útvary mesta a banskobystrickí poslanci vyjadriť ešte v závere minulého roka na rokovaní mestského zastupiteľstva. Architektonická kancelária Becker zapracovala ich pripomienky a dňa 4. marca vo Veľkej sieni mestského úradu odprezentovala poslancom aktualizovanú podobu štúdie. Tá poslúži ako podklad na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Banská Bystrica je tak čoraz bližšie k začiatku výstavby moderného športového stánku.

V Banskej Bystrici dlhodobo absentuje priestor, ktorý by zastrešil športové, ale príležitostne aj kultúrne a iné spoločenské podujatia. Športová hala na Štiavničkách nie je vo vlastníctve mesta, je neustále vyťažená, mnohokrát nespĺňa požadovanú kapacitu alebo nemá potrebné vybavenie. Aj dopyt športových klubov pôsobiacich v našom meste neustále narastá. Preto samospráva pristúpila k  investičnému zámeru vybudovania svojho vlastného mestského multifunkčného športoviska.

Vytypovanie lokality

Počas uplynulého roka vytypovali odborní pracovníci z odboru územného plánovania a architekta mesta najvhodnejšiu lokalitu. Parkovisko Mičinská na Uhlisku vyšlo spomedzi všetkých návrhov ako najvhodnejšia z hľadiska najlepšej dopravnej dostupnosti. V pešej dostupnosti je autobusová aj železničná stanica či najväčšia zastávka MHD na Námestí slobody. Výhodou lokality je i to, že v blízkosti sa nachádzajú oba zimné štadióny, ktoré by mali v priebehu tohto roka prejsť výraznou rekonštrukciou. Vznikla by tak synergia troch veľkých hál, ktoré sa budú môcť v budúcnosti využívať aj na organizovanie výstav či veľtrhov,” objasňuje  primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Ako bude hala vyzerať?

Multifunkčná športová hala s tréningovou halou, zázemím, priestormi vybavenosti a obslužnosti, miestnosťami pre médiá, antidoping, šatňami, sociálnymi zariadeniami, bufetmi či parkoviskom vznikne na ploche 24 000 metrov štvorcových. Výhodou hlavnej haly je jej variabilná plocha. Vďaka výsuvným tribúnam sa bude dať prispôsobovať podľa jednotlivých druhov športov, potrieb tréningového procesu či plánovaných kultúrnych podujatí.  

Multifunkčná športová hala musí spĺňať všetky požiadavky príslušných slovenských, a tiež medzinárodných športových zväzov. Bude určená pre hádzanú, hokejbal, volejbal, basketbal, ale aj tenis, florbal či bedminton. Pre Banskú Bystricu je veľká výhoda, že na projekt vyčlenila v minulom roku  Vláda SR financie vo výške 6,7 milióna eur, zvyšok bude dofinancovaný z rozpočtu mesta. To, v akej výške, vyplynie z konečnej podoby projektovej dokumentácie,” dopĺňa prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Kapacita haly

Kapacita tribún podľa prezentovanej štúdie je približne 3000 miest na sedenie.  Pri využití plochy v prípade kultúrnych a spoločenských podujatí sa kapacita môže navýšiť o ďalších 1000 miest. V okolí haly by malo pribudnúť približne 250 parkovacích miest. Tie by zároveň mohli slúžiť aj pre návštevníkov zimného štadióna. Cieľom bude v priestore medzi halou a riekou Hron vybudovať kvalitný verejný priestor v podobe upraveného nábrežia pre peších a cyklistov.

S architektmi ako aj s odbornými útvarmi robíme všetko preto, aby sa hala stihla postaviť čo najskôr. V súčasnosti máme všetky športové disciplíny v rámci EYOF 2021 rozmiestnené na konkrétne, už existujúce športoviská, ktoré sa nachádzajú v Banskej Bystrici a v partnerských mestách. Ak by sa hala stihla postaviť do konania tohto najväčšieho mládežníckeho športového festivalu, do leta 2021, niektoré zo športov by sme radi presunuli aj do novej mestskej Multifunkčnej športovej haly,” hovorí primátor mesta Banská Bystrica a prezident organizačného výboru EYOF Ján Nosko.

Štúdiu Multifunkčnej športovej haly Banskobystričanom odprezentujeme v stredu, 11. marca 2020 o 16:00 hod. vo Veľkej sieni Mestského úradu (ČSA 26, Banská Bystrica).

 Previous  All works Next