Loading...
26mar

Banská Bystrica to zvládne

Autor editorBlog

Posledné týždne a dni zmenili náš život. Väčšina z nás nezažila nič podobné.  Možno naši starí rodičia, ktorí nám veľakrát rozprávali o časoch, keď prežívali pocity neistoty, paniky, depresie a strachu. Vypočuli sme ich a možno už aj zabudli. Situácia sa nám teraz pripomína v inej podobe. Normálna ľudská chuť pomôcť si navzájom, pomôcť iným a chcenie vrátiť sa  do normálneho života ponúka paralelu. Dnes je to skôr o našom, nie vnútenom rozhodnutí. Vakcínou dneška je disciplína a zodpovednosť každého jedného z nás.

Prijali sme sériu opatrení

Aj v našej Banskej Bystrici sme sa vybrali cestou prevencie a prijali sme všetky potrebné opatrenia. Ja ako pediater mám prevenciu v krvi. Zrušili sme podujatia, zatvorili sme školy, škôlky, školské zariadenia, mestský úrad, sprísnili sme režim svadieb i smútočných obradov. Nevyhnutné bolo prijať aj nariadenie v autobusoch a trolejbusoch, aby sa všetci cestujúci chránili rúškami a neohrozovali vodičov. Ktokoľvek môže polemizovať o včasnosti. Najdôležitejšie je, že boli plošné a koordinované. Pomoc najviac zraniteľným, osamelým seniorom a ľuďom odkázaným na iných sa stala našou prioritou. Roznášame rúška, potraviny, lieky.  Zapojili sa skupiny dobrých ľudí, systémovo, nie živelne, pod kontrolou so spätnou väzbou a flexibilným prijímaním ďalších opatrení. Ďakujem im.

Novou situáciou si musíme len prejsť

Chrípkuberieme ako samozrejmosť, napriek tomu, že ide o nebezpečné ochorenie. Korona je nový vírus novej chrípky, ktorého epidémia zasiahla celý svet. Možno ju celý svet podcenil. Ale jej masívne rozširovanie je poznamenané aj kultúrou, zvykmi a mentalitou národa. Naši dôchodcovia žijú inak. Majú iný životný štýl ako Taliani, Nemci či Španieli. Preto sa aj v týchto krajinách následky šírenia najviac odrážajú na najzraniteľnejšej časti populácie – na starších ľuďoch, ktorí majú rôzne pridružené ochorenia a zníženú imunitu. Naopak, zdravý mladý organizmus sa vie s napadnutím koronavírusom vysporiadať ako pri bežnom chrípkovom ochorení. A preto je nevyhnutné, aby bola mladá, stredná a migrujúca generácia zodpovedná.

S koronou budeme žiť tak, ako s chrípkou

Tak, ako v prípade chrípky, kiahní či osýpok, v priebehu času sa vytvorí istý kolektívny typ imunity aj voči koronavírusu COVID-19.  Výroba vakcíny a liekov je časovo náročná. Preto je v tejto chvíli naším jediným liekom zodpovedné správanie sa, disciplína, dodržiavanie preventívnych opatrení, dezinfekcia, minimalizovanie kontaktov so seniormi a vyhýbanie sa väčším skupinám. Zároveň je nevyhnutná ohľaduplnosť tých, ktorí mohli prísť do kontaktu s vírusom voči ostatným.

Myslime pozitívne psychický stres znižuje našu imunitu

Toto obdobie môže byť ajpsychohygiene každého jedného z nás. Hľadajme možnosti, povzbuďme sa a vymeňme si skúsenosti ako prekonať hroziacu „ponorku“  v rodine. Ak ste doma, využite každú príležitosť pre fyzickú aktivitu, pohyb na čerstvom vzduchu, vyrozprávajte zabudnuté,  venujte sa koníčkom, na ktoré by bez koronavírusu nebol čas. Kedy ste si naposledy zahrali človeče? Odchádza Morena a prichádza jar, nový život. Prebúdza sa príroda, rodia sa nové mláďatá, s pribúdajúcimi slnečnými lúčmi prichádza nádej…   

Záverom

Nie je jednoduché odhadnúť obdobie, koľko bude súčasný stav trvať. A následky už vôbec nie. Mnohokrát to bude aj podľa toho, čo a kde sme ochotní  aj my jednotlivci obetovať – regionálne, celoštátne i medzinárodne. Hrdinami dnešných dní sú lekári, predavači, lekárnici… Uľahčujme im prácu našou disciplínou a buďme hrdinami aj my. Verím, že vďaka prichádzajúcej jari sa v každom z nás znásobí nová pozitívna energia, s ktorou dokážeme koronavírus poslať do histórie. Banskobystričania, verím, že spolu to zvládneme.

02nov

Ako sa menila Radvaň za štyri roky

Autor editorBlog

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

AKO SA MENILA RADVAŇ ZA ŠTYRI ROKY

Investovali sme do súvislých opráv chodníkov a ciest. Napríklad: Poľná, Zvolenská, Kúpeľná…

Nechali sme opraviť roky zanedbané mostové dilatácie na Radvanskom moste pri Tescu.

Komplexne sme zrekonštruovali športový areál pri ZŠ Radvanská.

V základnej škole Radvanská sme zriadili novú mestskú škôlku pre 66 detí. Investovali sme aj do obnovy školského areálu.

V spolupráci s Úradom vlády SR a Akadémiou umení sme začali s rekonštrukciou pýchy Radvane – kaštieľa Radvanských.

Kompletne sme zrekonštruovali materskú školu na Radvanskej 28.

Odkúpili sme kotolňu na Kalinčiakovej ulici, ktorú plánujeme prestavať na parkovací dom.

Vyčlenili sme 1,5 milióna eur na výstavbu nového mosta do mestskej časti Iliaš. Most slúži nielen obyvateľom tejto časti mesta, ale využívajú ho aj cyklisti smerujúci na rodinnú cestičku. Naďalej pripravujeme projekt radvanskej cyklotrasycyklolávky, ktorá cyklistov bezpečne prevedie ponad rýchlostnú cestu R1.

Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

02nov

Ako sa menila Fončorda za štyri roky

Autor editorBlog

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

AKO SA MENILA FONČORDA ZA ŠTYRI ROKY

Investovali sme do súvislej obnovy chodníkov:

 • Bagarova
 • Jilemnického
 • Moskovská
 • Okružná
 • Oremburská
 • Stredná
 • Šalgotarjánska
 • Tulská
 • Zelená
 • Okolie Kyjevského námestia

Pokračovali sme v opravách vnútroblokov:

 • Družby 9 – 15 a 7 – 23
 • Jilemnického 38 – 46
 • Moskovská 2 – 30
 • Nálepku 2 – 18
 • Švermova 2 – 5 a 7 – 11

Zrekonštruovali sme schodiská na THK, Tulská – MŠ, Tulská – Boneta a na Spojovej ulici.

Začali sme s výstavbou prvej cyklotrasy centrum – Fončorda (THK) – Podlavice.

Komplexne sme zrekonštruovali roky chátrajúce cesty na Poľnej a Strednej ulici, prepojenie na Mládežnícku ulicu, vrátane otočky autobusov.

Zrekonštruovali sme telocvične v základných školách Moskovská a Spojová.

Pri základných školách Moskovská a Spojová sme vybudovali nové multifunkčné ihriská.

Obnovili sme sedem detských ihrísk na THK, Wolkerovej, Tulskej, Slnečnej, Nešporovej a Internátnej ulici.

Pripravili sme projekt komplexnej revitalizácie vnútrobloku na Tulskej ulici, ktorý chceme financovať z fondov Európskej únie. V rámci neho plánujeme opraviť chodníky, osvetlenie a osadiť nové lavičky. Vybudovať nové ihriská a zrevitalizovať zeleň.

Spustili sme výstavbu 150-tich nových parkovacích miest na Tulskej ulici č. 9 – 35 a č. 41 – 59.

Kompletne sme zrekonštruovali Materskú školu na Družby, vďaka čomu bola zvýšená kapacita tejto škôlky. Vymenili sme okná v škôlkach na Šalgotarjánskej, Tulskej a Novej ulici.

Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

31okt

Ako sa menili Podlavice, Skubín, Kostiviarska, Jakub a Uľanka za štyri roky

Autor editorBlog

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

AKO SA MENILI PODLAVICE, SKUBÍN, KOSTIVIARSKA, JAKUB A UĽANKA ZA ŠTYRI ROKY

Podlavice, Skubín:

Začali sme s výstavbou prvej cyklotrasy centrum – Fončorda – Podlavice.

Zrekonštruovali sme oporný múr a oplotenie pri cintoríne.

Investovali sme do výstavby športového areálu pri Základnej škole J. G. Tajovského na Gaštanovej ulici.

Vybudovali sme cvičisko a venčovisko pre psov.

Začali sme s výstavbou parkoviska, vrátane výmeny povrchu vozovky na Povstaleckej ulici. Opravili sme cestu na Závoz v Skubíne.

Kompletne sme zrekonštruovali Materskú školu na Lúčkach.

Kostiviarska, Jakub, Uľanka:

Investovali sme do opravy Materskej školy na Jakubskej ceste (okná, kanalizácia, strecha).

Pripravujeme výstavbu nového mostíka pre obyvateľov Ovocnej ulice.Zrekonštruovali sme oplotenie na futbalovom ihrisku v Jakube.

Začali sme s opravou budovy slúžiacej na stretávanie sa občianskej rady v Uľanke.

Zrekonštruovali sme cestu ku kolónii a na ulici J. Mistríka.

V spolupráci s BBSK sa pripravuje výstavba obchvatu Kostiviarskej. Začiatok výstavby, ktorá bude financovaná z eurofondov je naplánovaný na rok 2019. Tento projekt vyrieši aj neúmernú dopravnú zaťaženosť v Kostiviarskej a v Jakube.

V spolupráci so Slovenskou správou ciest pripravujeme ďalšie opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov dopravy na ceste 1/59, ktorá znepríjemňuje život obyvateľom našich mestských častí.

Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

30okt

Ako sa menila Rudlová – Sásová za štyri roky

Autor editorBlog

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

AKO SA MENILA RUDLOVÁ – SÁSOVÁ ZA ŠTYRI ROKY

Investovali sme do súvislých opráv chodníkov :

 • Chodníky medzi Rudohorskou a Sitnianskou ulicou
 • Rudohorská 24 – 32
 • Karpatská 1 – 6 popri hlavnej ceste
 • Starohorská 4 – 30
 • Tatranská 13 – 59
 • Beskydská 2 – 8 a 18 – 22
 • Strážovská 1
 • Rudohorská 9 – 11, pri bytovom dome
 • Javornícka 25 – 43
 • Chodník popri Jelšovom hájiku
 • Chodník k poliklinike
 • Schodiská na Krivánskej a Rudohorskej ulici.

Okrem opravy chodníkov chceme zvýšenú pozornosť v ďalšom období venovať práve rekonštrukcii schodísk v Sásovej.

Okrem opravených ciest na Fatranskej, Beskydskej, Karpatskej 4 – 6 a Strážovskej smerom k materskej škole, sme sa sústredili aj na cesty v Rudlovej a Starej Sásovej, kde boli opravené ulice Hašková, Sásovská cesta k družstvu a ulica Pod Bánošom.

Na Rudohorskej ulici sme vybudovali parkovisko pre 120 vozidiel a obnovili povrchy parkovísk na Beskydskej a Karpatskej ulici. Pripravujeme výstavbu viac ako 200 parkovacích miest za Tatranskou ulicou č. 14 – 50 a viac ako 40 miest na Starohorskej ulici. Odkúpili sme aj bývalú kotolňu na Tatranskej ulici, ktorú plánujeme prestavať na parkovací dom.

V Základnej škole Sitnianska sme vybudovali amfiteáter, ktorý bude slúžiť aj na organizovanie kultúrnych podujatí pre verejnosť. V základných školách Sitnianska a Ďumbierska sme dobudovali aj školské športové areály.

Pre sásovské škôlky sme získali viac ako tri milióny eur z eurofondov. Komplexnou rekonštrukciou prešla škôlka na Tatranskej, začali sme s rekonštrukciou škôlok na Strážovskej a na Karpatskej ulici. Z rozpočtu mesta sme investovali aj do škôlky na Sásovskej ceste (výmena okien, podláh, šatní a kúpeľní).

Za posledné štyri roky sme obnovili 14 sásovských detských ihrísk na ulici Gerlachovskej, Ďumbierskej, Krivánskej, Magurskej, Pieninskej, Rudohorskej, Strážovskej, Javorníckej, Tatranskej a na ulici Mateja Bela. Na niektorých ihriskách sme vybudovali aj  fitnes prvky.

Najvyužívanejšiu mestskú telocvičňu na Magurskej ulici sme kompletne zrekonštruovali v roku 2017. Tento rok sme zrekonštruovali aj hokejbalové ihrisko na Rudohorskej ulici.

S obyvateľmi sme prerokovali pripravený projekt obnovy vnútrobloku medzi ulicami Rudohorská – Sitnianska – Tatranská – Strážovská (vrátane ihriska Opavia), ktorého rozloha je takmer 20 000 metrov štvorcových. Celý projekt, v rámci ktorého chceme opraviť chodníky, osvetlenie a osadiť nové lavičky, plánujeme financovať z európskych fondov. Plánujeme vybudovať nové ihriská pre všetky vekové kategórie a zrevitalizovať zeleň.

Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

 

 

29okt

Ako sa menilo centrum za štyri roky

Autor editorBlog

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

AKO SA MENILO CENTRUM ZA ŠTYRI ROKY

Investovali sme do súvislých opráv chodníkov a ciest. 

V Parku pod Pamätníkom sme vybudovali korčuliarsku dráhu, vymenili mestský mobiliár a verejné osvetlenie.

Pripravujeme výstavbu nového parčíka pri malej železničnej stanici s prístaviskom pre vodákov.

V Základnej škole Bakossova sme zriadili novú mestskú škôlku pre 44 detí. Investovali sme aj do obnovy školského areálu.

Za posledné štyri roky sme obnovili v centre mesta šesť detských ihrísk na SNP pri ZŠ, Tr. SNP pri Štatistickom úrade, Bakossova 31, Golianova pri ZŠ, Hviezdoslavova 35 a na ulici A. Matušku.

Kompletnou rekonštrukciou prešiel Robotnícky dom, do ktorého sa po rokoch opäť vrátil život.

Pripravujeme projekt rekonštrukcie zimného štadióna, na ktorý sme získali dotáciu Úradu vlády SR vo výške 1,5 milióna eur. (tribúna B, šatne, vstup, osvetlenie, ozvučenie).

Komplexne sme zrekonštruovali športový areál pri Základnej škole Slovenského slobodného vysielača.

Na obnovu Námestia SNP (dlažba, osvetlenie) sme vyčlenili sumu 100 000 eur.

Oživili sme park pred mestským úradom, v ktorom onedlho pribudne nová fontána. Obnovili sme aj nefunkčnú fontánu pred Barbakanom. Chceme pokračovať v obnove parčíkov pred Hungariou a v Národnej ulici, vrátane obnovy historických fontán.

Pripravili sme projekt komplexnej revitalizácie mestského parku, ktorý bude financovaný z eurofondov. Vďaka tomu opravíme chodníky, vymeníme lavičky, smetné koše a verejné osvetlenie. Vybudujeme nové detské ihrisko a kamerový systém.

 Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

 

 

 

24okt

Ján Nosko: Pragmatický prístup k hazardu prináša riešenia

Autor editorBlog

Počas posledných mesiacov v Banskej Bystrici výrazne rezonovala problematika vysokej koncentrácie herní na sídliskách. Zlá situácia je najmä v doteraz bezpečnej mestskej časti Fončorda, konkrétne na ulici Družby. Obyvatelia spomínanej ulice sa obávajú najhoršieho, a preto sme sa k danej téme niekoľkokrát stretli. Fončorďania poukázali najmä na skutočnosť, že na malom území sú vedľa seba umiestnené štyri herne, v okolí ktorých sa pohybujú drogovo závislí či iné podozrivé osoby.

Situácia bola vážna

Na zasadnutí občianskej rady Fončorda som si osobne vypočul mnoho sťažností obyvateľov, ich každodenné negatívne skúsenosti a poukázanie na znížený komfort bývania. Veľa podnetov mi prišlo aj e-mailom či prostredníctvom sociálnych sietí. Aj keď nám súčasná legislatíva úplne zviazala ruky, a ako mesto nemáme žiadnu zákonnú možnosť regulovať množstvo herní a ich umiestnenie na našom území, táto situácia nám nie je ľahostajná.

Bolo potrebné konať

Hneď po zasadnutí občianskej rady som kontaktoval zástupcov všetkých prevádzok herní na ulici Družby a dohodol si s nimi osobné stretnutie. Taktiež som bezodkladne oslovil zástupcov Asociácie zábavy a hier a pozval som ich do Banskej Bystrice na predmetné rokovanie. Spoločné stretnutie sa uskutočnilo 13. septembra 2018. Musím povedať, že rokovanie bolo konštruktívne. Aj samotní prevádzkovatelia herní si uvedomili vážnosť vzniknutej situácie a potrebu jej riešenia.

Veci netreba odkladať

Prvé opatrenia na sídlisku sme podnikli hneď po stretnutí s obyvateľmi. Rokovali sme s Okresným riaditeľstvom policajného zboru. Aj napriek tomu, že na obvodnom oddelení evidujú len jednu udalosť týkajúcu sa údajnej streľby na sídlisku, vnímajú vážnosť situácie a prisľúbili nám súčinnosť.  Spolupracujeme aj s mestskou a štátnou políciou, ktorá sleduje podnety od Banskobystričanov prostredníctvom novo zriadenej e-mailovej adresy druzby@banskabystrica.sk. ZAaRES zabezpečil strihanie kríkov, aby sa tmavé priestory presvetlili a naše Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí sa priamo v teréne stretlo s obyvateľmi. Na základe toho sme pred vchodom do bytového domu Družby 25 zrealizovali výmenu svietidla, ktoré zabezpečuje priestorový rozptyl svetla. V podobnom duchu bola realizovaná výmena aj pri bytovom dome č. 10 a Družby 16 pri garážach. Pri herni ROYAL sme jedno svietidlo zamenili za dve a hneď po dodaní objednaných LED svietidiel dôjde k ďalším zmenám  pred vchodom č. 27 a pri detskom ihrisku nad bytovým domom č. 16.

Došlo k zásadným zmenám

Prednedávnom došlo k zatvoreniu herne priamo na námestí a v lete bola zatvorená aj herňa na Rudohorskej ulici v Sásovej. Ani nie po mesiaci aktívnej spolupráce s prevádzkovateľmi a po množstve rokovaní  so zástupcami Asociácie zábavy a hier došlo k zásadným zmenám, ktoré výrazne zlepšia aj situáciu obyvateľov na Fončorde. Z pôvodných štyroch herní sú na ulici Družby už len tri, nakoľko jeden z prevádzkovateľov už ukončil svoju činnosť v tejto lokalite. Včera, 17. októbra 2018, oznámili zástupcovia herne EXCEL, že za existujúcej situácie a po rokovaniach s vedením mesta a Asociáciou zábavy a hier sa rozhodli svoju prevádzku ukončiť bez náhrady k 31. decembru 2018. Ide o herňu, na ktorú obyvatelia najviac poukazovali.

Na záver…

Z vyššie uvedeného vyplýva, že len znalosť legislatívy, aktívne rokovania, pragmatický prístup a racionálny pohľad na problematiku hazardu dokážu priniesť skutočné riešenia pred iracionálnymi, predvolebnými populistickými vyhláseniami a sľubmi, ktoré ešte nikdy a nič nevyriešili.

 

23aug

Čo s banskobystrickým kúpaliskom? #52

Autor adminBlog

Pozorne sledujem diskusiu k banskobystrickému kúpalisku, ktorá sa začala šíriť na sociálnych sieťach počas uplynulého víkendu. Od roku 2015 pravidelne pred začiatkom letnej sezóny, ako aj počas nej, organizujeme kontrolné dni. Ich cieľom je zmonitorovať „nálady“, ktoré na kúpalisku panujú a na kritické podnety verejnosti upozorniť nájomcu. Nebolo tomu inak ani včera. So zástupcami petičného výboru a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sme sa stretli na kúpalisku a na zásadné problémy sme opätovne upozornili prevádzkovateľa.

(Ne)výhodná nájomná zmluva?

Pripomínam, že mesto dalo ešte v roku 2007 do dlhodobého nájmu na tridsať rokov tento  priestor súkromnému prevádzkovateľovi s ročným nájmom 33,19 eur (predtým 1000,- Sk). Doba platnosti zmluvy sa končí 30. októbra 2037. Po analýze, ktorú sme vykonali pred dvomi rokmi bolo zistené, že súkromný prevádzkovateľ splnil náležitosti, ktoré mu z nájomnej zmluvy vyplynuli a naďalej si plní povinnosti ktoré mu z nej stále plynú. Sme ale spokojní?

Otázka je, čo ďalej

Evidujem nespokojnosť Banskobystričanov, ktorí naše kúpalisko nenavštevujú a porovnávajú ho s tými v okolí Banskej Bystrice. Veľakrát na sociálnych sieťach odznievajú názory, aby mesto nájomnú zmluvu so spoločnosťou Aqualand, s. r. o. vypovedalo. Zmluva sa však jednostranne vypovedať nedá.  Sú len dve možnosti. Ukončenie zmluvy dohodou alebo odstúpenie od zmluvy.

1. Ukončenie zmluvy dohodou

Ak by sme sa rozhodli ísť cestou ukončenia zmluvy dohodou (na dohodu treba dvoch) nevieme, aké požiadavky by druhá zmluvná strana mohla mať. Prevádzkovateľ by mohol napríklad žiadať vrátenie nemalej časti doposiaľ preinvestovaných prostriedkov v období od roku 2007 do konca roku 2010. Súhlasili by ste s tým, Banskobystričania?

2. Odstúpenie od zmluvy

Ak by nájomca porušil nejakú povinnosť zo zmluvy a išli by sme cestou odstúpenia od zmluvného vzťahu, mohol by nám hroziť súdny spor. Jeho dĺžku a výsledok by bolo v tejto chvíli len ťažké odhadnúť. A prevádzka počas súdneho sporu…?

Stav kúpaliska mi nie je ľahostajný

Aj keď ako mesto nemáme veľké možnosti, spolu s petičným výborom intenzívne komunikujeme a robíme všetko preto, aby nájomca  odstraňoval nedostatky, ktoré nám adresujete. Ďalšou otázkou je, či Regionálny úrad verejného zdravotníctva považuje plážové kúpalisko za vyhovujúce. Pravdepodobne áno, keď prevádzkovateľ každý rok pred otvorením disponuje všetkými súhlasnými stanoviskami. Pri nesplnení niektorých hygienických noriem by hypoteticky mohol RÚVZ vydať nariadenie o jeho zavretí. Ale čo potom?

Ďalší mestský strašiak?

Ak by sa samospráva opäť stala vlastníkom plážového kúpaliska, museli by sme doň investovať nemalé finančné prostriedky. Aj napriek tomu, že mesto je v dobrej finančnej kondícii, stále máme na stole dôležité projekty a zámery,  ktoré je potrebné riešiť. Najväčším problémom v Banskej Bystrici je doprava, zanedbané cesty a chodníky… Práve do týchto oblastí chceme naďalej smerovať verejné financie. Ukončenie prevádzky kúpaliska by mohlo znamenať aj vznik ďalšieho mestského strašiaka…

Záverom

Moje stanovisko je jasné. Uzatváranie dlhodobých zmlúv so súkromnými spoločnosťami v minulosti sa neosvedčilo. Pri uzatváraní takéhoto zmluvného vzťahu majú byť podmienky plnenia jasne špecifikované a formulované.  V najbližšom období nás čaká ďalšie stretnutie s RÚVZ, petičným výborom a nájomcom, na ktorom od neho budeme žiadať plán na nasledujúce obdobie s termínmi plnenia. Banskobystrické plážové kúpalisko je jedinečný priestor, ktorý si zaslúži viac.

11aug

Kandidujem, pretože chcem dokončiť rozbehnuté projekty #51

Autor adminBlog

Možno sa niekomu môže zdať, že s ohlásením mojej kandidatúry som čakal pridlho. Pre mňa to však malo svoje opodstatnenie. Práca primátora je náročná nielen z pohľadu samotnej funkcie, ale aj rodiny, voľného času a množstva emócií, ktoré sú s tým spojené. Preto som za uplynulé mesiace intenzívne zvažoval všetky „pre“ a „proti“. Bojoval som s rôznymi myšlienkami, no cítil som aj veľkú podporu zo strany Banskobystričanov aj mojich blízkych. Nakoniec som sa rozhodol, že v novembrových komunálnych voľbách sa budem znovu uchádzať o pozíciu primátora Banskej Bystrice. Chcem dokončiť rozbehnuté projekty.

Naša autobuska

Už po mojom nástupe do funkcie primátora pred štyrmi rokmi všetci Banskobystričania čakali, či sa po 30 rokoch začne niečo robiť s chátrajúcou autobusovou stanicou. Začalo sa. Aj napriek tomu, že bol celý proces nesmierne náročný som rád, že sme ho ustáli. Boli sme súčinní vo všetkých fázach a urobili sme maximum, aby dnes namiesto najväčšieho strašiaka mesta stála najmodernejšia autobusová stanica na Slovensku.

Naše cesty a chodníky

Môžete urobiť sto dobrých vecí, no ak nemáte v meste kvalitnú dopravnú infraštruktúru, nikto si na ne nespomenie. Dlhodobo tvrdím, že investičný dlh zanedbaných ciest a chodníkov je privysoký, preto sme súvislej obnove dopravných tepien a chodníkov venovali pozornosť celé štyri roky. Nesúhlasím s názorom, že sa tak deje len krátko pred voľbami. Pre porovnanie, v minulom období sa opravili cesty a chodníky za 4,7 mil. eur. Počas nášho volebného obdobia sme do súvislej obnovy  investovali vo finančnom vyjadrení takmer dvojnásobok, čo chcelo aj ľudské kapacity.

Naše škôlky a športoviská

Pred štyrmi rokmi neexistoval na úrade žiadny útvar, ktorý by sa systematicky venoval príprave investičných projektov. Podarilo sa nám dať dokopy tím ľudí, a aj vďaka ich práci sme úspešní v získavaní  mimorozpočtových zdrojov. Suma 20 miliónov eur snáď hovorí za všetko. Mimochodom, je to 6-násobne viac ako v predchádzajúcom období. Vďaka týmto financiám sme mohli spustiť najväčšie rekonštrukcie škôlok od 90-tych rokov, budujeme športoviská, obnovujeme telocvične, začali sme s výstavbou prvej reálnej cyklotrasy, podarilo sa zrekonštruovať Robotnícky dom, začať s kaštieľom Radvanských a mnoho iného.

 Znížili sme dlh mesta

Uvedomujem si, že za štyri roky sme nestihli všetko tak, ako sme plánovali. Je to veľakrát otázka nedostatku odborníkov a komplikovaných administratívnych procesov. Všetky investičné projekty, na ktorých sa v súčasnosti v meste pracuje alebo sa len rozbiehajú, sú výsledkom práce počas celých štyroch rokov. Zároveň treba dodať, že napriek tomu, že robíme na veľkých projektoch, podarilo sa nám znížiť dlh mesta oproti roku 2014 v percentách o viac ako polovicu!

Starší Bystričania vs. mladí

Čo by som chcel v ďalšom volebnom období? Pokračovať v tom, čo sme začali. Ďalej obnovovať cesty a chodníky, školy a škôlky, budovať športoviská i parkoviská. Zamerať sa na starostlivosť o zeleň či odvoz odpadu. Prioritou bude oblasť sociálnych služiebnájomné bývanie. Obyvateľstvo nám starne a čoraz väčší dopyt je po domovoch sociálnych služieb. Mladé rodiny zároveň potrebujú štartovacie byty. Týmto témam sme sa už venovali. Preto už máme vytypované vhodné lokality na ich výstavbu.

Záverom

Toto sú dôvody, prečo chcem pokračovať v dobre rozbehnutej práci. Tak ako pred štyrmi rokmi, budem kandidovať ako nezávislý a nestranícky kandidát. Začal som už aj so zbieraním podpisov potrebných na podanie mojej kandidatúry. Financovaný bude prostredníctvom transparentného účtu, teda všetci si budete môcť pozrieť príjmy aj výdavky kampane. Chcem aj naďalej rozvíjať naše krásne mesto a tak ako doteraz, budem do toho dávať srdce.

 

 

02feb

Prečo sme neodkúpili autobusovú stanicu? #50

Autor adminBlog

Za posledný týždeň sa toho v našom meste veľa udialo a ešte viac popísalo. Polopravdy, dohady a klamstvá o autobusovej stanici vyvolali búrlivú diskusiu na sociálnych sieťach a v médiách. Väčšina názorov stavala mesto do pozície nedôveryhodného partnera, ktorý svojvoľne rozhoduje o tak dôležitom strategickom projekte, akým je vstupná brána do nášho pekného mesta. Pritom vysvetlenie, prečo došlo k vzájomnej dohode s investorom o ukončení  zmluvy o budúcej kúpnej zmluve má svoje racionálne dôvody.

Naše názory sa rozdelili

Ako budúci vlastník autobusovej stanice sme chceli mať v otázkach súvisiacich s prevádzkou a údržbou celého objektu rovnocenné postavenie s rovnakými rozhodovacími právami ako investor. Pri posledných rokovaniach sa ale naše názory rozdelili. Investorove podmienky, že by mal ako vlastník väčšej časti objektu pri rozhodovaní o otázkach prevádzky a údržby dva hlasy a mesto iba jeden sme nemohli akceptovať. Znamenalo by to, že mesto by mohlo byť kedykoľvek prehlasované a možno nie teraz, ale kedykoľvek v budúcnosti, by sa muselo podieľať na opravách a údržbe objektu sumou, ktorú by si odhlasoval vlastník s rozhodujúcim postavením. Zaťažili by sme tým mestský rozpočet na dlhé roky rôznymi opravami objektu, s ktorými nemá autobusová stanica nič spoločné. Vždy bolo naším cieľom správať sa hospodárne a efektívne, preto sme s takýmto modelom v žiadnom prípade nemohli súhlasiť. Toto je celá pravda, prečo došlo k vzájomnej dohode o ukončení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bez akýchkoľvek sankcií na jednej či druhej strane.

Prečo sme neinformovali o ukončení zmluvy skôr?

Obchodné rokovania medzi partnermi bývajú niekedy turbulentné. Preto sme situáciu nechceli zhoršovať a do rozhovorov medzi investorom a potenciálnym prevádzkovateľom vťahovať ďalšie fakty a emócie. V konečnom dôsledku, tie nakoniec priniesla obrovská vlna dezinformácií, nekorektných a úmyselne zavádzajúcich správ, falošných letákov neznámeho autora, a nie celkom šťastné vyjadrenie investora o uzavretí autobusovej stanice k 1. februáru. Napriek všetkému sme videli vôľu dohodnúť sa a vedeli sme, že to dobre dopadne. Nikdy by som nedovolil, aby sa autobusová stanica uzavrela. Aj preto sme v pozícii mediátora viedli rokovania s investorom a Dopravným podnikom mesta. Sledovali sme celý vývoj v každej jeho fáze až do úplného konca a podpísania nájomnej zmluvy.

Záverom

Ako „divný Janko“ (tak ma nazval autor jedného blogu) budem vždy tvrdiť, že kde je vôľa, tam je cesta. My sme si aj napriek prekážkam, vybrali tú ťažšiu. Som presvedčený, že naše rozhodnutie bolo zodpovedné a správne. Teší ma, že všetky strany dokázali celý tlak ustáť. Mrzí ma len to, že niekto  si z dobrého úmyslu a rozhodnutia mesta vytvoril priestor pre začiatok svojej predvolebnej kampane, pričom ja som sa  k tej mojej prípadnej ešte nevyjadril. Nuž, niekto nezaháľa a pracuje už teraz. Faktom ostáva, že autobusová stanica bude stáť mesto napokon nula eur. Tak ako som sľúbil, dnes ráno, 1. februára som sa na ňu doviezol autobusom. Presvedčil som sa, že je všetko tak, ako má byť a najmodernejšia  autobusová stanica  na Slovensku funguje a aj naďalej bude fungovať pre nás všetkých.

 Previous  All works Next