Loading...
02okt

Mať peknú autobusovú stanicu je hrdosť celého mesta #49

Autor adminBlog

Už viac ako týždeň víta nová čistá a dôstojná vstupná brána do mesta všetkých cestujúcich. Postupne vychytávame muchy, riešime drobné stavebné úpravy tak, aby autobusová stanica plnila svoju funkciu čo najlepšie. Tak ako sme sľúbili, od nedele budú jej súčasťou aj vybrané spoje MHD. Mrzí ma, že mnohí Bystričania, najmä tí diskutujúci na sociálnych sieťach, zabúdajú na to, čo nás na cesty vyprevádzalo viac ako tridsať rokov. Preto som sa pokúsil desiatky rokovaní s investorom či fakty o cene AS zhrnúť do jedného blogu.

Pozemok + projekt = 3,5 milióna eur

V roku 2014 kúpil investor, spoločnosť Primum, s. r. o., takmer 30 000 metrov štvorcových pozemku za 3,5 milióna eur, spolu s projektom a platným územným rozhodnutím na stavbu obchodného centra a terminálu autobusovej stanice. Náklady na zbúranie najväčšieho banskobystrického strašiaka sa pohybovali vo výške 800 tisíc eur. Ak by sme ako mesto chceli vybudovať autobusovú stanicu svojpomocne, len za „holú“ lúku by sme zaplatili 4,3 milióna eur bez DPH.

300 000 eur ročne vs. 3,2 mil. eur?

S prípravami pre vydanie stavebného povolenia zároveň prebiehali rokovania investora s dopravnými spoločnosťami o tom, kto bude prevádzkovať novú autobusovú stanicu. Mesto vystupovalo na začiatku len ako mediátor. Opakujem, že ak by sa dohodli, Banskobystričanov by nová stanica nestála ani euro. Mám pocit, že toto moje vyjadrenie zvyšuje viacerým regionálnym médiám sledovanosť a anonymným diskutujúcim počet lajkov na sociálnych sieťach...

…vráťme sa radšej k stretnutiam investora s dopravcami

Investorov zámer bol jasný a nemenný – prenajať autobusovú stanicu, pričom výška ročného nájmu sa pohybovala na úrovni 300 000 eur.  K dohode nedošlo. Dopravcovia navrhli, že sú ochotní stanicu odkúpiť, no investor to rázne odmietol. A to aj napriek tomu, že navrhovaná kúpna cena bola raz taká, ako je dnes. Rokovania sa zasekli a následne skončili.

Navrhli sme riešenie

Ak by sme do projektu nevstúpili, strašiak by pravdepodobne strašil Bystricu naďalej. Rozhodli sme sa odkúpiť dopravnú časť autobusovej stanice. Ako silný a stabilný partner sme presvedčili aj investora. Po prepočítaní predpokladaných príjmov z AS sme dospeli k sume 3,2 mil. eur bez DPH. Po vstupe do projektu sme dokonca vyrokovali aj zväčšenie dopravnej časti AS, ktorá tvorí 42 percent objektu, a kvalitnejšie vybavenie za nezmenenú cenu. Úver potrebný na odkúpenie stanice budeme splácať práve z výnosov a nájomných poplatkov dopravcov, ktorí využívajú autobusovú stanicu.

3,2 milióna eur bez DPH = autobusová stanica Terminal Shopping Center

Vybudovanie najmodernejšieho hybridného centra na Slovensku stálo investora viac ako 22 miliónov eur (v sume nie je zahrnutá kúpna cena  pozemku). Na jeho náklady boli okrem samotného objektu vybudované aj komunikácie v okolí – kruhový objazd, pripájací pruh i chodníky. Predtým ako odkúpime dopravnú časť autobusovej stanice a podiel na pozemku pod ňou za 3,2 milióna eur, dáme si vyhotoviť znalecký posudok. Napriek všetkým negatívnym príspevkom diskutujúcich, ktorí na sociálnych sieťach neraz píšu bez poznania podstaty, teší ma jedno. Mesto si bude môcť po rokoch určovať svoje pravidlá, a stanicu nikto nikdy nezavrie tak, ako to bolo v minulosti.

Len pre porovnanie

Naše partnerské mesto Hradec Králové vybudovalo moderný autobusový terminál na mestskom pozemku v roku 2008 na vlastné náklady. Investícia do autobusovej stanice stála samosprávu po prepočítaní takmer 15 mil. eur.

 

07júl

Komu vyhovujú účelovo pospájané informácie? #48

Autor adminBlog
S blížiacim sa otvorením novej autobusovej stanice sa v našom meste rozprúdila diskusia, ktorá nie vždy narába s pravdivými informáciami. Skôr ide o polopravdy a tendenčne pospájané fakty o projektoch mesta, bez poznania podstaty, ktoré verejnosti účelovo podsúvajú isté regionálne médiá. Doposiaľ som nechcel byť konfrontačný, nemám to v povahe. Ale už stačilo.

Nikdy sme nič neskrývali

Ohradzujem sa voči príspevkom vysielaným v televízii Hronka a publikovaným na internetovom portáli Priekopnik.sk či v jeho tlačovej verzii, podobne ako aj proti zámernému vymazávaniu nepohodlných komentárov na sociálnych sieťach. Prácu týchto médií prestávam považovať za objektívnu a už nadobúdam presvedčenie, že je to skôr cieľ niekoho poškodiť. Neviem, aký dosah tieto médiá majú. Preto by som rád uviedol na správnu mieru účelovo pospájané informácie o odkúpení dopravnej časti autobusovej stanice Terminal Shopping Center, ktoré sa v poslednom období šírili sociálnymi sieťami a spomínanými médiami.

Každý projekt má svoj úvod, nastavenie a kontext

Pravdou je, na úplnom začiatku v januári 2015 som na tlačovej konferencii s investorom autobusovej stanice oznámil, že Banskobystričanov nebude nová stanica stáť ani euro. Bolo to však za predpokladu, že pri rokovaniach investora s potenciálnymi nájomcami dopravnej časti AS dôjde k dohode. Mesto vtedy pri týchto rokovaniach vystupovalo ako mediátor. Ak by došlo k dohode, samosprávu by to nestálo nič. Žiaľ, k dohode nedošlo. Až následne prišla ponuka, aby sa do procesu zapojilo mesto. Mali sme dve možnosti – buď do projektu vstúpiť, alebo to nechať tak. Ak by sme zostali nečinní, strašiak by Banskú Bystricu s najväčšou pravdepodobnosťou strašil ďalej. Po dlhých úvahách a rokovaniach sme povedali áno, za podmienky, že tento strategický dopravný uzol bude vlastniť mesto. Súhlas s odkúpením dopravnej časti stanice za 3,2 mil. eur bez DPH (cena sa nikdy nenavýšila!) vznikol aj z poznania, že následne z výnosov a poplatkov dopravcov budeme schopní splácať úver, ktorý si na tento účel mesto zoberie. Zároveň tým navýšime majetok mesta. (Treba pripomenúť, že suma, za ktorú bol investor ochotný prenajať, resp. predať dopravnú časť stanice budúcemu prevádzkovateľovi bola podstatne vyššia.)

Na záver

Krok odkúpiť dopravnú časť autobusovej stanice považujem naďalej za strategické rozhodnutie mesta a mestského zastupiteľstva. S informáciami sa v dnešnej dobe veľmi ľahko manipuluje a aj malé účelovo pospájané úpravy, môžu zmeniť kontext celého zámeru. Nezavádzame. Neklameme. Žiaľ, práve niektoré médiá zabúdajú na základné hodnoty, ktoré má novinárska práca spĺňať. Nestrannosť, vyváženosť, objektivita, pravdivosť a dôsledné overovanie faktov.
24máj

Reakcia na článok v Plus 7 dní: Bolo to na objednávku? #47

Autor adminBlog
Vážení Banskobystričania,
dovoľte mi, aby som zareagoval na vykonštruovaný článok plný klamstiev uverejnený v týždenníku Plus 7 dní pod názvom „Päťtisícový plat mu nestačí, z mestskej kasy dal zarobiť aj manželke“. V tomto článku novinárka Ľudmila Lacková nielenže spochybňuje moje rozhodnutia ako primátora v oblasti prideľovania mestských exekúcií, ale zlomyseľne útočí aj na moju rodinu.

Ako pracujú niektoré médiá?

Dňa 17. mája 2017 bola na mesto Banská Bystrica doručená emailom otázka od novinárky v nasledovnom znení:
Dobrý deň. Prosím Vás o poskytnutie informácie, prečo mesto Banská Bystrica spolupracuje v rámci exekúcii práve s manželkou primátora mesta Eleonórou Noskovou? Lacková, red. Plus 7 dní (0918 701 871).
To bol prvý kontakt pani Lackovej s hovorkyňou mesta. Dovtedy nemala absolútne žiadny záujem prísť a opýtať sa na skutkový stav, preto si ho následne musela vymyslieť.
Oficiálna odpoveď mesta bola nasledovná:
Dobrý deň, nech sa páči:
Mesto Banská Bystrica od 1. januára 2015 až do 31. marca 2017 podávalo návrhy na vykonanie exekúcii úplne transparentne všetkým exekútorským úradom pôsobiacim na území mesta, a to náhodným výberom prostredníctvom právneho oddelenia Mestského úradu.
Na rozdiel od uvedeného, pre porovnanie, v období pred 1. januárom 2015 (t .j. od roku 2011 do 1. 1.2015), boli podklady nevyhnutné pre podanie návrhov na vykonanie exekúcie odovzdané splnomocnenej Advokátskej kancelárii Mgr. Roberta Antala, advokáta, Banská Bystrica, ktorý následne podával v mene mesta Banská Bystrica návrhy na vykonanie exekúcií a to ním vybraným exekútorským úradom, konkrétne exekútorskému úradu Mgr. Bernarda Janíka, Žilina, exekútorskému úradu JUDr. Andrey Ondrejkovej, Bratislava a exekútorskému úradu Mgr. Jozefa Deáka, Banská Bystrica.
S účinnosťou od 1. apríla 2017, v zmysle poslednej novely exekučného poriadku, sú všetky návrhy na vykonanie exekúcií podávané elektronicky exekučnému súdu, ktorý náhodným výberom pridelí exekúciu ktorémukoľvek exekútorovi pôsobiacemu v kraji sídla alebo miesta podnikania alebo trvalého pobytu povinného.
Napriek tomu, že sme pani Lackovej dali v priebehu minulého týždňa k dispozícii všetky informácie týkajúce sa procesov, ktoré vedú k transparentnému vymáhaniu mestských pohľadávok, tieto fakty úplne odignorovala a v článku zamlčala. Jej prístup ma privádza k myšlienke, že článok mala napísaný už oveľa skôr ako požiadala o stanovisko mesta. A to s jediným cieľom – poškodiť moje meno v očiach verejnosti. Je len na úvahu, či tak urobila z vlastnej vôle, alebo na niekoho objednávku. Celý článok napísaný bulvárnym spôsobom navodzuje dojem, akoby mesto pod mojím vedením netransparentne prihrávalo exekučné konania mojej manželke a ďalšiemu „dvornému exekútorovi.“ Opak je však pravdou. Systém netransparentného prideľovania exekúcií, ktorý tu fungoval v minulosti, som krátko po nástupe zmenil.

Ako fungovalo prideľovanie exekúcií predtým?

Za éry predchádzajúceho vedenia mesta boli všetky exekúcie vykonávané mimo právneho oddelenia mestského úradu, prostredníctvom jediného súkromného advokáta JUDr. Roberta Antala. Toho splnomocnil bývalý primátor Peter Gogola k tomu, aby v mene mesta podával všetky návrhy na vykonanie exekúcií iba on, a ním vybrané dva exekútorské úrady – exekútorský úrad JUDr. Andrey Ondrejkovej so sídlom v Bratislave a exekútorský úrad Mgr. Jozefa Deáka so sídlom v Banskej Bystrici (Mestská polícia riešila návrhy samostatne, prostredníctvom exekútorského úradu Mgr. Bernarda Janíka so sídlom v Žiline). Právne oddelenie mesta bolo v celom tomto procese úplne odignorované. V danom období boli týmto vybraným exkluzívnym exekútorom prideľované takmer všetky exekúcie. Okrem toho bol každý návrh na vykonanie exekúcie navýšený aj o trovy právneho zastúpenia, ktoré si advokát uplatňoval a vymáhal od obyvateľov nášho mesta.

Systém sme zmenili

Krátko po mojom nástupe do funkcie primátora som tento netransparentný systém vymáhania tisícok pohľadávok jedným advokátom a dvomi exkluzívnymi exekútormi, bez využitia potenciálu mestských právnikov, ZRUŠIL. Už v marci 2015 sme všetky návrhy na vykonanie exekúcií vrátili do pôsobnosti právnikov mestského úradu, ktorí začali pripravovať návrhy na vykonanie exekúcií vo vlastnej réžii, aby tým ušetrili dlžníkov od ďalších nezmyselných poplatkov pre advokáta. Mestskí právnici zároveň prestali prideľovať návrhy na exekúcie iba dvom vybratým exekútorom a bez akéhokoľvek môjho zasahovania ich prideľovali VŠETKÝM EXEKÚTOROM PÔSOBIACIM NA ÚZEMÍ MESTA BANSKÁ BYSTRICA, vrátane mojej manželky, ktorá je jednou z 11 exekútorov v našom meste.
Pokiaľ ide o jej obohatenie, za celé moje pôsobenie vo funkcii primátora mesta jej bola z mestského rozpočtu vyplatená, v zmysle vyhlášky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov, suma 160,35 eur, slovom stošesťdesiat eur. Pre porovnanie, za minulého vedenia boli vybraným exekútorom od roku 2013 z mestského rozpočtu vyplatené nasledovné odmeny: Mgr. Deák Jozef – 22 184,30 eur a JUDr. Andrea Ondrejková – 3 785,36 eur.

Spochybňovanie investora

Novinárka dehonestuje a zosmiešňuje v článku aj ukrajinského investora a doslova píše, že som „pomohol Ficovi s balamutením voličov o vybudovaní úplne novej fabriky na výrobu dokumentov, v priemyselnom parku Šalková, v ktorej mali Bystričania nájsť až 1 200 pracovných miest.“ Výsledkom tohto „balamutenia“ je skutočnosť, že spomínaný investor na prelome rokov 2016-2017 vyplatil mestskej spoločnosti MBB, a. s. sumu vo výške 1 699 968 eur (slovom takmer jeden milión sedemstotisíc eur) za kúpu pozemku v priemyselnom parku, pričom projekt prípravy celej investície pokračuje.

Nenechám sa zastrašiť

Aj keď som sa vo svojej pozícii primátora mesta stretol s rôznymi typmi novinárov, je mi ľúto, že médiá sa dajú zneužiť aj takto. Na záver môžeme len polemizovať o tom, kto a ako sa nabalil. Bez ohľadu na to, kto si článok objednal, v mojej ďalšej práci v prospech obyvateľov tohto mesta ma to neodradí a nezastraší. V najbližších dňoch bude podaná žiadosť o uverejnenie opravy a zvážim aj ďalšie právne kroky.

23máj

Dobré projekty vždy radi podporíme #46

Autor adminBlog
Uplynulý víkend som si prečítal, ako rozhodujem za iných a neschvaľujem projekty iniciatívnych skupín v našom meste. Presnejšie, vydal som nesúhlasné stanovisko ku vzniku súkromného centra voľného času. Tento príspevok, podobne ako všetky ostatné publikované na internetovom portáli Priekopník i v jeho printovej verzii, ma už vôbec neprekvapujú.

Chýba nám sebareflexia?

Nejdem tu čitateľa zavádzať a unavovať dlhými blogmi. Názor, nech si urobí každý sám. Na mestský úrad bola doručená žiadosť o súhlas obce o zaradenie školského zariadenie do siete školských zariadení. Neobsahovala žiadne konkrétne údaje – chýba dátum a miesto zriadenia, počet pedagógov i samotných detí, priestorové zabezpečenie, garanti, finančná analýza…. Na vydanie kladného alebo záporného stanoviska v tomto prípade nie je potrebný súhlas komisie či mestského zastupiteľstva. Aj napriek tomu sme túto žiadosť posunuli do Komisie pre školstvo a šport, ktorá, žiaľ, nebola uznášaniaschopná. Očakávam, že ak má niekto seriózny záujem a chce zriadiť takéto centrum, ktoré bude v konečnom dôsledku previazané mestskými financiami, mal by projekt predstaviť vedeniu mesta.

Sme raritou na Slovensku

Vždy radi podporíme dobré iniciatívy, no potrebujeme disponovať všetkými informáciami. Inak je to ako podpísať bianco šek, čo by bolo nezodpovedné, keďže ide aj o verejné financie. Pre zaujímavosť, na území Banskej Bystrice sa spomedzi všetkých miest na Slovensku nachádza najviac neštátnych školských zariadení. V mestskom rozpočte majú len na tento rok vyčlenených takmer 2 mil. eur. Len pre ilustráciu, pôsobí tu aj sedem súkromných centier voľného času a jedno cirkevné. Myslím si, že v súčasnosti plne pokrývajú záujmy detí a rodičov o voľnočasové aktivity. Na základe týchto argumentov som sa rozhodol dať zamietavú odpoveď.

Zákaz parkovania dodávok na sídliskách

Opäť sa potvrdilo – sto ľudí, sto chutí. Vedeli sme, že s týmto krokom prídu aj negatívne reakcie. Podobne ako na všetko nové, čo sa v meste realizuje a deje. Predtým, než sme k tomu pristúpili, komunikovali sme s obyvateľmi a inými samosprávami. V žiadnom inom meste neponúkli majiteľom dodávok aj náhradné riešenie – napr. v podobe záchytných parkovísk. Zákaz začne platiť v priebehu júna. Až prax a podnety od Vás ukážu, či mal takýto krok zmysel.

Mesto fontán ako kedysi…

Banská Bystrica sa možno raz bude môcť znova pýšiť nejednou peknou fontánou. Verím, že realizáciou tej v parčíku pred Mestským úradom obnovíme tradíciu. Som presvedčený, že jej finálna podoba bude kompromisom názorov väčšiny.

28mar

Urobme bodku na záver – my nemáme čo skrývať #45

Autor adminBlog
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 21. marca 2017 zazneli vážne obvinenia zo strany poslanca Igora Kašpera na adresu 100 percentnej mestskej spoločnosti MBB, a.s.
Ako primátor mesta Banská Bystrica som dňa 27. marca 2017 požiadal generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti MBB, a. s. Ing. Dušana Argaláša, aby neodkladne zvolal mimoriadne zasadnutie Dozornej rady spoločnosti MBB, a.s. a podal vysvetlenie týkajúce odpredaja nehnuteľnosti na ulici Timravy 12, niekdajšieho sídla Bytového podniku mesta, a výhrad, ktoré odzneli na marcovom zasadnutí zo strany pána poslanca, ako aj ďalších predajov nehnuteľností od nástupu nového vedenia.
O výsledkoch budeme informovať všetkých poslancov mestského zastupiteľstva ako aj obyvateľov Banskej Bystrice prostredníctvom Radničných novín. Pre vedenie mesta považujem uvedenú kauzu za uzavretú a akékoľvek verejné diskusie na túto tému pokladám za účelové s cieľom prezentácie pána poslanca ako kandidáta na župana.
Zároveň chcem požiadať všetkých poslancov MsZ, aby z Veľkej siene Mestského úradu nerobili nedôstojnú arénu svojej predvolebnej kampane v nastávajúcich voľbách. Venujeme sa budúcnosti a rozvoju mesta, preto nemienim strácať čas riešením vzťahov z minulosti, ktoré sa zrazu stávajú pre ľudí témou. V prípade, že disponujú informáciami, ktoré zakladajú dôvodné podozrenia zo spáchania trestného činu, nech ich poskytnú orgánom činným v trestnom konaní.

10feb

Vyjadrenia poslanca Kašpera ma prekvapili #44

Autor adminBlog
Februárové zasadnutie mestského zastupiteľstva, prvé v roku župných volieb, malo byť podľa programu bezproblémové. Nič nenasvedčovalo tomu, že bude plné emócií a prekvapení. Azda obsadenie balkónika médiami vyvolávalo dojem, že niekto vie o scenári viac ako tí, čo zostavovali program. Bol som šokovaný z prejavu jedného z mojich podporovateľov. To, že vystúpi z poslaneckého klubu som vedel… ale že takýmto štýlom, to som netušil. Nedá mi preto nereagovať na vyjadrenia poslanca mestského zastupiteľstva a kandidáta na župana Banskobystrického samosprávneho kraja Igora Kašpera na tomto zasadnutí a následne v médiách a sociálnych sieťach.

Od pozitívneho človeka by som čakal, pozitívne riešenia

Máme za sebou dva roky spolupráce. Ak sa stane županom, čakajú nás ďalšie. Utorňajší útok na prvého viceprimátora bol pre mňa za hranou. Silné slová ako „škodenie mestu“ či „príprava projektov ohrozujúcich mesto na desaťročia“, musím nevyhnutne spojiť so svojou osobou vo funkcii primátora. Rád by som vedel, odkedy pán poslanec disponuje nekorektnými informáciami, napríklad, že autobusová stanica bude stáť 5 mil. eur, ako tvrdil. Mimochodom hlasoval za. Dva roky fungujeme a existujeme vedľa seba, stretávame sa… Myslím si, že sa nám vďaka spolupráci s MsZ už pár dobrých vecí podarilo a určite ich ešte niekoľko do konca mandátu stihneme. Projekty ohrozujúce mesto nepoznám, a ani takéto nebudeme ako vedenie mesta NIKDY podporovať. Vyrušuje ma, že jazda na župu je „zhmotnená“ takýmto spôsobom. Zviditeľniť sa dá aj inak ako spochybnením kolektívnej práce vedenia mesta a jeho odborných útvarov. Tu nie je priestor pre individualizmus.

Moje dvere sú otvorené pre všetkých

Nikdy na mojich dverách nesvietila červená, pán poslanec Kašper. Povedať pravdu do očí bolo a je možné kedykoľvek. Vždy som bol a budem komunikácii otvorený. Aj napriek tomu, čo sa v utorok stalo, som presvedčený, že spoločná práca vedenia mesta, zastupiteľstva a odborného tímu prinesie ovocie pre všetkých Banskobystričanov, vrátane Teba a mňa, pán poslanec. Na farbe župana síce nezáleží, ale na tom, čo sa pod ním schováva áno.
07dec

Kritika nemocnice nie je namieste #43

Autor adminBlog
Ako primátor mesta Banská Bystrica a bývalý riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou som si so znepokojením prečítal medializované informácie „ako sú celkom malé, dojčené deti v tejto nemocnici počas hospitalizácie uložené v malých železných postieľkach na izbách o rozlohe 2 x 3 metre, pričom sú odtrhnuté od matiek.“
Je smutné, keď čerstvá matka a podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsová bez toho, aby si overila skutočnú situáciu v banskobystrickej DFNsP, reaguje na sťažnosť roztrpčenej matky chorého dojčaťa otvorenými listami ministrovi zdravotníctva a predsedovi Úradu na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uvedením nepresných a zavádzajúcich tvrdení, ktoré poskytla denníku SME.
Som lekár a dôverne poznám podmienky v DFNsP a aj v pozícii štatutára mesta veľmi dobre viem, ako dlho sa s odborníkmi na správnych miestach buduje dobré meno nemocnice či mesta a ako krátko trvá jeho znehodnotenie na verejnosti. To sa stalo spolitizovaním odborného problému zverejnením neoverených informácií a poloprávd. Keďže k DFNsP, ktorá sa stala dôležitým mestotvorným prvkom s kvalitnými odborníkmi zachraňujúcimi životy malých pacientov zo širokého okolia, mám osobný vzťah, nemôžem obísť tento mediálny útok bez slov. Kladiem si otázku, ako sa po tejto medializácii budú s dôverou obracať na zdravotnícke zariadenie rodičia chorých detí?
Mrzí ma, že mnohokrát riešime a prijímame rozhodnutia od stola bez toho, aby sme poznali podstatu problému. Príkladom je aj tento prípad. Stavebno-technické riešenie väčšiny nemocníc v minulosti akosi nepočítalo s vytvorením priestorov pre sprevádzajúce osoby. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici (DFNsP) mala v pôvodných priestoroch vyhradených pre dojčiace matky desať lôžok. Napriek maximálnej snahe, stavebno – technické riešenie nedovoľovalo v priestoroch pre dojčatá umiestniť veľké lôžko pre dojčiacu matku.
Je nevyhnutné, aby choré dojča, ktoré je veľmi zraniteľné a vyžaduje si hospitalizáciu, bolo pod neustálym dozorom ošetrujúceho personálu, ktorý zaň zodpovedá v plnom rozsahu. Keďže nám táto situácia nebola ľahostajná, počas nadstavby a rekonštrukcie DFNsP sme rozšírili počet lôžok pre sprevádzajúce osoby na 20.
Umožnili sme tým ubytovať nielen matky, ale aj otcov, prípadne príbuzných hospitalizovaného dieťaťa. Trakt pre matky prešiel rekonštrukciou a jeho kapacita je v súčasnosti 22 lôžok. Eurokomisárka Corine Cretu pri svojej návšteve DFNsP vyjadrila spokojnosť s projektom, ktorý bol realizovaný z eurofondov.
Percento ubytovaných sprevádzajúcich osôb k počtu hospitalizovaných pacientov tvorí 30 %. Okrem toho majú sprevádzajúce osoby umožnený denný pobyt, ktorý tvorí približne 20 %. Celkový percentuálny pomer predstavuje teda až 50 %.V súčasnosti pripravovaný projekt rekonštrukcie DFNsP v Banskej Bystrici počíta s novým dispozičným riešením, ktoré umožní umiestniť sprevádzajúce osoby v rámci všetkých lôžkových častí, a to aj v úseku dojčiat. Predpokladá sa navýšenie o 15 lôžok.
Uvedomujem si, že právo rodiča sprevádzať svoje dieťa a aj právo dieťaťa mať pri seba sprevádzajúcu osobu sú absolútne legitímne. Nie vždy je preto jednoduché v takýchto situáciách vysvetliť rodičom, že zdravotnícke zariadenie má v tomto smere obmedzené kapacity. V prvom rade ide vždy o choré dieťa, a veľmi ťažko je zo strany personálu nemocnice povedať rodičom „bohužiaľ, kapacity pre sprevádzajúce osoby sú vyčerpané.“ Je mi ľúto, ak sa situácia, ktorú nikto nezavinil, zneužíva a robí sa z nej politikum.
Okrem iného, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici, ako jedna z mála zdravotníckych zariadení, udržiavala od svojho vzniku vyrovnané hospodárenie a nezadlžovala sa. Vďaka a obdiv patrí práve zdravotníckeho personálu, ktorý musí v takýchto podmienkach hľadať také možnosti, aby malí pacienti nemali pocit, že sú v nemocnici.

22nov

Môj postoj je jasný a nemenný #42

Autor adminBlog
V poslednom období mám pocit, že všetky blogy a vyjadrenia na sociálnych sieťach sú výsledkom prázdnych fráz, pospájaných viet, neoverených faktov a špekulácií, väčšinou písané tendenčne… Jednou z tém, ktorá sa stala obľúbenou a častokrát sa zneužíva na politický boj je výstavba malých vodných elektrární na Hrone. Povedzme si celú pravdu a nie polopravdy.

Územný plán nie je ideálny

Ak by sme ho mali opätovne vypracovať, aby s ním boli všetci spokojní, čakali by sme možno ďalších štyridsať rokov. V marci 2015 sme ho schválili. Po prvý raz obsahoval napr. komplexnú protipovodňovú ochranu, ktorú spomedzi všetkých krajských miest Banská Bystrica, žiaľ, nemá. Prijali sme ho s vedomím, že jeho obsahom sú aj sporné stavby. Zároveň sme však jasne deklarovali, že ich výstavbe, vrátane malých vodných elektrární, zabránime zmenami a doplnkami územného plánu.

Aký je dnešný stav?

O tom, čo malé vodné elektrárne na Hrone spôsobujú sa môžeme presvedčiť v mestskej časti Šalková. Jedna taká tam už stojí niekoľko rokov. Podmáčané múry na domoch, stojatá voda, premnožený hmyz, hluk… Okamžite sme začali konať a navrhli sme vylúčenie týchto stavieb z územného plánu mesta. Tá vo Vlkanovej má však vydané právoplatné územné rozhodnutie, čo potvrdil aj Najvyšší súd. Preto, aj keď s tým nesúhlasíme, nie je možné vyňať ju z územného plánu zákonným spôsobom. Našťastie pozemky v okolí MVE potrebné pre jej výstavbu vlastní mesto Banská Bystrica. A keďže nejde o verejnoprospešnú stavbu, môžeme to využiť a vznik tejto MVE blokovať. Pokiaľ budem primátor, nikdy nedovolím tieto pozemky investorovi odpredať. Napriek našej snahe vyňať MVE v Iliaši z územného plánu sa s odstupom času odhalila úradnícka chyba. Z niekoľko stostranového dokumentu bola v texte táto stavba vymazaná, naďalej však ostala uvedená v jednej tabuľke. Okamžite som dal pokyn, aby odbor územného plánovania chybu odstránil. Napriek tomu to považujem za hrubé pochybenie kompetentných zamestnancov príslušného útvaru z čoho vyvodím aj personálne dôsledky. Osoba zodpovedná za spracované zmeny a doplnky územného plánu dostane výpoveď.

Moje postoje sú jasné a nemenné

O vylúčenie MVE Iliaš a Vlkanová sme požiadali aj prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Keďže naše pripomienky neboli akceptované, zaslali sme ich priamo rezortu životného prostredia. Racionálne zmýšľajúci človek vie, že Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 je absolútnym nezmyslom. Hovorí napr. o 35 malých vodných elektrárňach na Hrone… podľa nej by mali v úseku jedenástich kilometrov stáť až tri vodné profily… Zajtra cestujem do Bratislavy. Priamo na ministerstve máme rozporové konanie k zaslaným pripomienkam. Vo funkcii primátora som pomaly dva roky. Môj postoj je stále jasný a nemenný. Nesúhlasím s výstavbou malých vodných elektrární a urobím všetko preto, aby som ich vzniku zabránil.

16sep

Rozhodli sme sa správne #41

Autor adminBlog
Slnečné počasie nám ešte sčasti pripomína letné dni, no jeseň sa nezadržateľne blíži. Hoci som sa na chvíľu odmlčal, aj počas leta sme naplno pracovali na mnohých projektoch. Autobusová stanica nám rastie do výšky a vyzerá to tak, že aj odbory na ministerstvách sa po dlhej dobe začali hýbať. Znamená to, že by sa konečne mohli pohnúť naše zámery v oblasti realizácie projektov na výstavbu cyklotrás a iných.

Venujeme sa všetkým častiam mesta

Po letnej pauze sme v utorok úspešne absolvovali 12. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Okrem iných zámerov bola jednou z tém výstavba mosta v Iliaši. Som presvedčený, že je to krok nevyhnutný, aj keď, finančne náročný. A aj napriek tomu, že ide o malú mestskú časť s nízkym počtom obyvateľov, viem, že sme sa rozhodli správne. Máme vypracovanú projektovú dokumentáciu, vyčlenené finančné prostriedky, môžeme začať súťažiť dodávateľa tejto investičnej akcie…

Sme jediné krajské mesto, ktoré nemá protipovodňové opatrenia

V lete sme spolu s odbornými útvarmi rokovali s Národnou diaľničnou spoločnosťou o výstavbe protihlukovej steny v Radvani. Predstavili nám jej technické i estetické detaily. Verím, že aj po súčasných zmenách, ktoré v NDS nastali, nadobudne projekt rýchly spád a čoskoro budeme môcť v meste ohlásiť aj túto investíciu. Mala by sa realizovať súčasne so štyrmi úsekmi protipovodňových opatrení, ktoré nám na augustovom stretnutí prezentovali vodári. Pôjde o náročný proces majetkovo-právnych vysporiadaní, stavebných povolení, no my sme pripravení byť súčinní a vyjsť všetkým zainteresovaným stranám maximálne v ústrety.
10jún

Rudlovský potok – chuť a odhodlanie máme #40

Autor adminBlog
Teóriu k problematike Rudlovského potoka ovláda každý obyvateľ mestskej časti Rudlová. Potok slúži odjakživa ako „kanál“ do ktorého sa v prípade nepriaznivého počasia, z dôvodu nedostatočnej kapacity kanalizačného zberača, zlieva splašková aj dažďová kanalizácia zo Sásovej. Pri nárazových dažďoch sa potok opakovane vylieva a ohrozuje majetok Rudlovčanov žijúcich v jeho blízkosti. Dôležité je poznamenať, že otvorená časť koryta Rudlovského potoka nie je majetkom mesta Banská Bystrica a mesto nie je ani jeho správcom. To však neznamená, že sa nás tento problém netýka.

A teraz k praxi….

Aj keby sa mohlo zdať, že sa vo veci Rudlovského potoka nič nerobí, nie je to celkom tak. Žiaľ, dlhodobo neriešený problém nevyriešime za rok, ani za dva. Chuť a odhodlanie riešiť ho však je. Najdôležitejšia je súčinnosť všetkých zainteresovaných strán, ako aj obyvateľov Rudlovej.

Mnoho účastníkov = zložitý majetkoprávny problém

Čiastočné riešenie spočíva v odkanalizovaní potoka a vypracovaní štúdie. Ešte v minulom roku sme so Slovenským vodohospodárskym podnikom a Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou vykonali obhliadku vodného toku. Spoločne sme identifikovali hlavné problémy, ako aj všetky stavby, ktoré sa na ňom nachádzajú.
Odkanalizovanie mestskej časti Rudlová sme presadili do investičného plánu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosťi na rok 2017. Zatiaľ spoločne pracujeme na príprave zámeru odkanalizovania potoka tak, aby bola do konca roka 2016 hotová dokumentácia pre územné rozhodnutie a do 30. marca 2017 stavebné povolenie k realizácii projektu.
Komplexnú technickú štúdiu realizácie odtokových pomerov na potoku zároveň v týchto dňoch spracúva Slovenský vodohospodársky podnik. Mala by byť hotová ešte tento mesiac. Po jej dopracovaní sa stretneme s obyvateľmi Rudlovej, aj za účasti všetkých zainteresovaných strán, aby sme ju odkomunikovali. Verím, že bude obsahovať odporúčania i postupy, akými by sa dal problém Rudlovského potoka riešiť. Reálne riešiť.

 Previous  All works Next