Loading...
09máj

Bystrickí strašiaci nám nie sú ľahostajní #39

Autor adminBlog
Chátrajúce budovy, nedostavané objekty, osamotené pozemky… Banskobystrickými strašiakmi sa zaoberáme pravidelne. Hoci nie sú vo vlastníctve mesta, aj nám záleží na tom, aby raz dostrašili. Tak ako stará autobusová stanica, kde sa v súčasnosti dolaďujú posledné terénne úpravy a začne sa s výstavbou tej novej.

Ďalšie sľuby…

Z uplynulého týždňa tu máme opäť záväzok, že „jama“ pri mestskom úrade do konca budúceho roka zmizne a nahradí ju parkovací dom. Sme zvedaví ako dopadne celý proces konkurzu spoločnosti, ktorá jamu vlastní. Situáciu budeme aj naďalej pozorne sledovať. Ak bude treba, sme schopní byť súčinní a vyjsť majiteľovi pozemku v ústrety. Nateraz sa môžeme uspokojiť aspoň s novým priehľadným oplotením, ktoré uľahčuje šoférom prejazd cez križovatku od Námestia Slobody na Kukučínovu ulicu.

S poslancami rokujeme o odkúpení Domu kultúry

Banská Bystrica je mestom kultúry, sídlom kultúrnych inštitúcií, dejiskom mnohých kultúrnych podujatí, domovom tisícok šikovných študentov, ktorí hľadajú po skončení školy uplatnenie. Využitie Domu kultúry vidíme v rámci príprav projektu Kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Ten dáva priestor na rozvoj inovatívnych myšlienok, tvorivosti a umeleckého nadania mladých ľudí. Aktuálne rokujeme s poslaneckými klubmi. Chceme s nimi prediskutovať, či by mal tento niekdajší kultúrny stánok vďaka svojej strategickej polohe patriť do majetku mesta.

25apr

Všetko je o komunikácii a spolupráci #38

Autor adminBlog
Napriek slnečnému počasiu a predzvesti dovolenkového obdobia pracujeme v plnom nasadení. Som rád, že sme schopní dodržať sľuby, ktoré sme v minulosti Banskobystričanom dali. Základom je však komunikácia a hľadanie kompromisu, ktoré vedú k spokojnosti oboch strán.

Prvý krok máme za sebou…

Absolvovali sme sériu stretnutí s obyvateľmi mestských častí, kde sme tvárou v tvár diskutovali. Teší ma, že ľuďom v našom meste nie je situácia s parkovaním ľahostajná. Nastoľujú svoje nápady a chcú byť nápomocní. Na stretnutiach nechýbali emócie – radosť i zlosť. Ľudia však prišli, počúvali a pýtali sa. Vážim si to. Každý deň sú konfrontovaní s problémom parkovania a ich nápady sú konštruktívne. My veci riešime za horúca. Návrhy občanov sme si boli obzrieť priamo v teréne. V tejto chvíli riešime pripomienky a zapracovávame ich. Potom nastavíme vhodnú stratégiu a určíme ďalší postup. Niektoré nápady naozaj stoja za zváženie a Banskobystričanom za ne ďakujem.

Máme krásne pamiatky

Za dôležité považujem aj prostredie, v ktorom žijeme. Veľmi ma potešilo, že sa konečne začalo s rekonštrukciou kaštieľa Radvanských. Je to pozitívna správa. Sme zas o krok bližšie k vytvoreniu výnimočného kultúrneho miesta. Pozornosti sa dočkal aj Bárczyovský kaštieľ. Súkromná firma sa pustila do upratovania a zadarmo upravili jeho okolie. Počas troch dní upratovalo tieto priestory pätnásť ľudí a dokonca sa pridali aj dvaja bezdomovci. Zaplnených sto vriec a štyri veľkokapacitné kontajnery plné odpadu hovoria za všetko. V okolí je stále čo upravovať, no verím, že toto bol len začiatok.

Detská radosť

Deti vedia vždy vyčariť úsmev na tvári. Žiaci základnej školy na Spojovej ulici nás o tom presvedčili. Odovzdávanie zrekonštruovaných telocviční sprevádzala výborná atmosféra a v priestoroch školy bolo cítiť neskutočnú energiu. Ďakujem za príjemný zážitok a všetkým želám pekný týždeň.

11apr

Upratujeme neporiadok, aj autá na sídliskách #37

Autor adminBlog
Dvadsaťročná oslávenkyňa v podobe celomestskej upratovacej akcie Za krajšie mesto je už v plnom prúde. Som rád, že sa zapájajú aj mnohí obyvatelia, ktorým záleží na čistote svojho okolia. Žiaľ, nájdu sa aj takí, ktorí robia pravý opak. Svedčí o tom okolie chátrajúceho Bárczyovského kaštieľa a Furmanskej krčmy v Radvani. Ako som sľúbil, budeme iniciovať stretnutie s majiteľmi týchto objektov a verím, že sa nám aj tento priestor podarí čo najskôr skultúrniť. Zaslúži si to.

Chceme sa stretávať s ľuďmi a prijímať konštruktívne pripomienky

Všetci sa zhodneme v jednom ̶ s parkovaním na sídliskách je chaos. Ak chceme v tomto chaose urobiť poriadok, potrebujeme vedieť, ktoré lokality sú na vybudovanie parkovísk pre obyvateľov akceptovateľné. Z prvého verejného prerokovania parkovacej politiky v Sásovej mám dobrý pocit. Podobne aj zo stretnutia s petičným výborom, ktorý mal pripomienky k výstavbe parkoviska na Rudohorskej ulici. Takto má vyzerať dialóg medzi vedením a Banskobystričanmi, v snahe nájsť kompromisy. Uvedomujem si, že riešenie dvadsať rokov nahromadených problémov s parkovaním si vyžaduje čas. No začať musíme.

Banskáááááá Bystrica!

Napriek teplým dňom mesto žije a dýcha ľadovým hokejom. Naši Barani potešili celú Banskú Bystricu. Ďakujeme za skvelý hokejový zážitok a držíme palce naďalej!

30mar

Poklepali sme kameň, ocenili športovcov a vytvárame Univerzitnú radu #36

Autor adminBlog
Posledné dva týždne sa opäť niesli v duchu mnohých rokovaní, nových spoluprác i strategických projektov. Poklepali sme základný kameň autobusovej stanice, čo považujem za začiatok reálnej výstavby novej vstupnej brány do Banskej Bystrice.

Prehlbujeme spoluprácu

Stretol som sa aj s rektormi vysokých škôl, ktoré u nás pôsobia. Dovolím si tvrdiť, že vzťahy s akademickou obcou máme nadštandardné. Doterajšiu spoluprácu však chceme ešte viac prehĺbiť vytvorením Univerzitnej rady mesta. Zo zástupcov vysokoškolských pedagógov a študentov vytvoríme tím, ktorý nám bude pomáhať pri riešení potrieb regiónu, ale napríklad aj pri nastavovaní nových zahraničných partnerstiev. Túto myšlienku som predstavil aj mladým ľuďom z Rady študentov. Ich postrehy a reflexia na celospoločenské problémy sú zaujímavé, podobne ako chuť a energia prichádzať s novými témami a prispievať k ich riešeniu. Verím, že využitím odborného potenciálu a mladej energie sa nám podarí spoluprácu ešte viac zintenzívniť.

Sme mesto športu

Pri oceňovaní najlepších športovcov Banskej Bystrice za rok 2015 bolo cítiť športové endorfíny naozaj všade. Športovú základňu, akú naše mesto má, nám môže závidieť naozaj každý. Som rád, že sa o tom bude môcť už čoskoro presvedčiť aj hodnotiaca komisia, ktorá rozhodne o udelení prestížneho titulu Európske mesto športu… Aj keď ja stále tvrdím, že Európskym mestom športu už dávno sme.

14mar

Upratujeme mesto, opravujeme škôlky #35

Autor adminBlog
Po slnečnom a športovom víkende začíname pracovný týždeň znova naplno. Som rád, že ďalší pozitívny signál vyšleme Banskobystričanom už túto stredu. Po troch mesiacoch sa opäť stretneme s investorom autobusovej stanice, aby sme poklepaním základného kameňa oficiálne spustili jej výstavbu.

Rok materských škôl

Intenzívne sa venujeme aj dlhodobo zanedbaným materským školám. Našou prioritou je nielen ich rekonštrukcia, ale aj zefektívnenie ich hospodárenia. Preto v súčasnosti pracujeme na ekonomickej analýze, aby sme získali dokonalý obraz o tom, akú má každá materská škola výkonnosť. Na základe získaných výsledkov, budeme prijímať ďalšie opatrenia. Verím, že škôlky raz budú fungovať efektívnejšie a našim deťom v nich vytvoríme kvalitnejšie podmienky.

Pri čistení mesta pomáhajú aj odsúdení

Tak, ako každý rok, aj teraz sa do upratovania mesta môžeme aktívne zapojiť všetci. Už po veľkonočných sviatkoch sa začína obľúbená akcia Za krajšie mesto, ktorá v tomto roku oslávi svoje dvadsiate narodeniny. Našim plánom je upraviť aj lokalitu Pod Rybou. Preto sme iniciovali stretnutie s Lesmi SR, na ktorom im predstavíme náš zámer a dlhodobejší projekt. Chceme, aby sa z Pod Ryby stalo vyhľadávané oddychové miesto pre všetkých obyvateľov.

29feb

Tí, ktorí motivujú nás ostatných #34

Autor adminBlog
Napriek tomu, že predvolebná atmosféra hustne, život v meste napreduje svojim tempom ďalej. Teší ma, že som sa mohol stretnúť s osobnosťami Banskej Bystrice. Práve oni potvrdzujú, že aj keď prežili mnoho vlád, tvrdo a vytrvalo pracovali v prospech nášho mesta. Som rád, že som im mohol poďakovať a oceniť ich.

Nové formy vzdelávania

Po vzniku Konfuciovej učebne pri Slovenskej zdravotníckej univerzite, prispeje k rozvoju samosprávy aj zavedenie výučby čínskeho jazyka na Gymnáziu Mikuláša Kováča. Vzhľadom na expandujúcu ekonomiku Číny, vnímam toto štúdium veľmi pozitívne a najmä perspektívne. Teší ma aj fakt, že garantom projektu je Univerzita Mateja Bela. Je to len ďalší dôkaz toho, že vďaka kvalitnej spolupráci inštitúcií, môžeme byť opäť niečím výnimoční. Pozitívne vnímam aj krok vedenia Rooseveltovej nemocnice, ktorá vo svojich priestoroch otvorila materskú školu. Ponúka tak svojim zamestnancom ďalšie benefity a mamičkám uľahčuje návrat do práce.

Šport má v našom meste pevné miesto

Som rád, že Banská Bystrica je čoraz častejšie hostiteľkou prestížnych športových podujatí s medzinárodnou účasťou. Svedčí o tom uplynulý víkend a podujatie Grand Prix, ktoré privítalo 500 zanietených mládežníkov. V posledných dňoch intenzívne pracujeme aj na projekte korčuliarskej dráhy, ktorá vznikne pod Pamätníkom SNP. Verím, že s jej realizáciou začneme už v lete. Aj v súvislosti s kandidatúrou na titul Európske mesto športu 2017 tak ponúkneme Banskobystričanom ďalšiu výbornú a atraktívnu možnosť ako využiť voľný čas a športovo sa vyžiť.

23feb

Za investíciou do nášho mesta si stojím

Autor adminBlog
Dnešný blog som sa rozhodol napísať ako reakciu na diskusiu, ktorá sa rozpútala na sociálnych sieťach a v médiách po ohlásení a podpísaní memoranda o porozumení medzi investorom RKN Global Europe s. r. o. a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Absencia zdravého rozumu

Všetko odštartovali informácie uverejnené v blogu kandidátky na poslankyňu do NRSR za opozičnú politickú stranu, na základe ktorých médiá zostavujú sériu článkov hrubo urážajúcich zástupcov investora. Tieto informácie sú účelovo pospájané, vytrhnuté z kontextu a čitateľovi podsúvané ako závažné odhalenia. V skutočnosti sa jedná o informácie zverejnené na samotnej stránke investora a sú nám od začiatku rokovaní známe. Cieľom jej blogu je vytvoriť dojem, že sa jedná o špekulatívnu firmu, ktorá má záujem získať štátne dotácie bez toho, aby svoj zámer realizovala. Myslím si, že racionálne a pragmaticky rozmýšľajúci človek, pokiaľ sa rozhodne takýmto spôsobom zaútočiť, by mal poskytnúť informácie komplexne. Najpodstatnejšia informácia však v texte chýba. Akákoľvek dotácia, ktorú, ak sa štát rozhodne investorovi poskytnúť, sa nevypláca vopred. Poskytne sa mu až po postavení závodu, resp. vtedy, keď reálne zamestná 1 238 ľudí a do bodky splní svoj investičný zámer. Preto vyjadrenia a obavy z toho, že investor dostane štátnu pomoc a zmizne, ktoré uvádza v diskusnom príspevku pod textom, svedčia o jej nevedomosti fungovania štátnej podpory.

Spochybňovanie logických vecí

Jednou zo spochybňovaných informácií v spomínanom blogu je aj dátum vzniku spoločnosti RKN Global Europe s. r. o. (september 2015). Ten je len logickým vyústením spoločných rokovaní, ktoré sme s investorom viedli od marca 2015. Práve v septembri padlo jeho definitívne rozhodnutie realizovať svoju investíciu priamo v Banskej Bystrici. Preto si založili dcérsku spoločnosť RKN Global Europe s. r. o. so sídlom na Slovensku, ktorej jediným spoločníkom je RKN Global so sídlom v Dubaji, na čele s bývalým šéfom Interpolu Ronalom K. Noblem. Predvolebný boj môže mať aj takéto podoby…

Ako to vníma investor? Chceme ho tu alebo nie?

Pripomínam, že intenzívna komunikácia so spoločnosťou RKN Global sa začala už na jar v roku 2015, pričom zástupcovia investora opakovane navštívili aj lokalitu priemyselného parku. Ako primátor sa musím pozerať na rozvoj mesta na dlhé roky dopredu, na rozdiel od kandidátov opozičných strán, ktorí sa dva týždne pred voľbami zviditeľňujú osočovaním investora a všetkých, ktorí už takmer rok na tejto investícii pracujú. Kto tu hrá akú hru? Mojou prioritou bolo od začiatku pritiahnuť do mesta investora, dať mladým ľuďom prácu a budúcnosť. Spoločnosť RKN Global sa spomedzi niekoľkých európskych štátov rozhodla realizovať svoju investíciu na Slovensku, práve v Banskej Bystrici, a vytvoriť tak 1238 pracovných miest, čo víta aj drvivá väčšina Banskobystričanov. Nedovolím, aby niekto ubližoval nášmu mestu a zničil túto investíciu konšpiračnými a vymyslenými teóriami, kvôli svojim osobným politickým ambíciám. Preto vyzývam médiá a ľudí na sociálnych sieťach, aby prestali s nezmyselným osočovaním tejto strategickej investície pre náš región.

15feb

Pripravujeme sa na jarné kosenie #33

Autor adminBlog
Dni bežia veľmi rýchlo a hoci tomu počasie ešte nenasvedčuje, o chvíľu tu máme jar. Možno ste si už stihli všimnúť, že správca zelene postupne ostriháva, presvetľuje a omladzuje parčíky a verejnú zeleň v meste. S vedením ZAaRES-u sme v intenzívnom kontakte, aby nás s príchodom jarných mesiacov nič neprekvapilo. Na stretnutiach riešime celkovú koncepciu okrášľovania nášho mesta, nákup novej techniky, ale aj samotný harmonogram kosenia. Výraznou revitalizáciou prejde v tomto roku aj Mestský park na Tajovského ulici. Stromy, ktoré odborníci vyhodnotili ako staré, choré a poškodené budú vyrúbané a namiesto nich sa vysadia desiatky nových. K oživeniu parku pripravuje v súčasnosti pracovná skupina projekt, sumarizuje a vyhodnocuje už existujúci materiál. Verím, že ho budeme môcť revitalizovať aj vďaka eurofondom.

Neustále žijeme športom

Zahraničná delegácia z Bruselu, ktorú sme v rámci kandidatúry na titul Európske mesto športu 2017 pred nedávnom hostili, sa mohla presvedčiť o tom, že v Banskej Bystrici v každom človeku žije aspoň kúsok športovca. Myslím, že sme sa vďaka našim športovcov a mládežníckym i medzinárodne uznávaným podujatiam odprezentovali veľmi dobre. O tom, že športový duch nášho mesta nikdy nespí, svedčí aj uplynulý víkend. Niesol sa v znamení Snowboard Festu, Európskeho pohára v biatlone, ale aj Majstrovstiev Slovenska veteránov v ľadovom hokeji. A to nie je všetko. Už tento víkend privítame Majstrovstvá Európy psích záprahov, ktoré sa z Králik presúvajú, vďaka lepším snehovým podmienkam, na Šachtičky.

Cena mesta, Cena primátora, Čestné občianstvo

Už zajtra ma opäť po roku čaká jedna vzácna udalosť. Veľmi rád ocením osobnosti, ktoré svojou usilovnou prácou prispeli k doplneniu mozaiky významných osobností nášho mesta. Poďakujem ľuďom, o ktorých príbehu málokedy vieme, no napriek tomu odhodlane, príkladne a skromne pracujú, žijú a motivujú nás ostatných.

31jan

Svet vnímam pragmaticky, aj vo vzťahu k poslancom #32

Autor adminBlog
Mojou motiváciou je snaha o dobrý výsledok a práca vo všeobecný prospech. Spolupráca a vzájomná komunikácia sú nesmierne dôležité na to, aby sa naše mesto rozvíjalo a napredovalo. Absencia rozvojových prvkov preto nemôže byť ľahostajná nikomu. Historické krivdy a chyby sa neriešia ľahko, ale nemali by byť neustálym vecným bremenom. Mali by sme sa snažiť o nápravu a napredovanie. Niektorí nám však v našich rozvojových aktivitách neprajú. Ako inak vnímať napadnutie územného plánu na prokuratúre? Komu môže prekážať výstavba autobusovej stanice? Aká je motivácia obyvateľa z Fončordy, ktorý chce vstúpiť do stavebného konania na autobusovú stanicu s cieľom zastaviť ho a pritom býva od stavby štyri kilometre vzdušnou čiarou?

Každý má svoju motiváciu

Poznať historické súvislosti, problémy a názory obyvateľov, to všetko je pre primátora a poslancov kľúčové. V zásade máme rovnaký cieľ – skvalitniť život obyvateľov, od ktorých sme dostali mandát. Žiaľ, u niektorých, popri snahe poctivo plniť svoju poslaneckú funkciu, funguje aj podozrievanie, chamtivosť či nezdravé ambície. Svoju motiváciu má každý. Práve tá rozdeľuje ľudí, ktorí by mali ťahať za jeden povraz. Vnímam to tak, že častokrát sa hodnotí len práca primátora. Po roku vo funkcii si aj ja dovolím podať svoje hodnotenie práce jednotlivých poslancov – poslaneckých klubov.

Banskobystrická alternatíva – len prázdne frázy – 9 členov

Tento blog nepíšem preto, aby som niekoho urazil. Myslím si ale, že len participatívny rozpočet, stráženie územného plánu, masívna a mnohokrát nezmyselná interpelačná činnosť – úkolovanie MsÚ a prednostu, robenie politiky z normálne riešiteľných vecí či huckanie tretích strán, podľa mňa je to na skoro tretinový klub málo. Cítim ich zatrpknutosť a nechuť. Mlčiaca väčšina s tromi hovorcami, z ktorých aktivitami vyčnieva poslanec Lichý a sklamaním sú pre mňa populistické návrhy poslanca Bučka. Očakával by som koncepčnejší a konštruktívny prístup. Záujem pri riešení strategických a rozvojových projektov je doposiaľ negatívny (nesúhlas s odkúpením dopravnej časti autobusovej stanice, nesúhlas so schválením nového územného plánu… ). Chcem veriť, že sa raz ich postoj zmení a ponúknu alternatívy ako veci posunúť dopredu, nielen hovoriť ako sa to nedá.

Najväčší klub (Smer-SD, SDKú, SNS) – aktívna spolupráca – 17 poslancov

Podporili ma už pred voľbami a ich podporu cítim aj teraz. Musím povedať, že ma veľa vecí pozitívne prekvapilo. Práve pri nich sa mi potvrdilo, že nastavenie pravidelnej komunikácie je naozaj dôležité. Odhliadnuc od aktívnej práce viceprimátorov, prináša tento poslanecký klub najviac rozvojových podnetov. Často nesú bremeno neľahkých, strategických aj nepopulárnych rozhodnutí. Poslanci Modranský, Kašper, Karas, Topoľský, Mičev, Laššáková, Motyčka majú podnety a témy, ktoré chcú riešiť. Vedia si nájsť čas aj mimo zasadnutí zastupiteľstva i komisií a aktívne sa zapojiť. Aj vďaka nim mestské časti napredujú.

Klub nezávislých poslancov – viditeľná práca – 5 poslancov

Viditeľná práca poslaneckých matadorov v teréne, pragmatický prístup k témam a určitý podiel na strategických rozhodnutiach – tak vnímam najmenší klub MsZ. Pristavím sa pri poslancovi Klusovi. Priznám sa, na začiatku som mal pocit, že bude prínosom, ale skĺzol k populistickým predvolebným aktivitám. Verím, že po parlamentných voľbách „skĺzne“ ku konštruktívnej PRO-Banskobystrickej politike. Veľmi chýba aktívny Jožko Pikula, ktorý nás bohužiaľ opustil.

Záverom

Verím, že tento blog bude vnímaný vecne. Budem rád, ak nájdeme schopnosť dohodnúť sa. Som presvedčený, že nás spája jeden cieľ – posunúť naše mesto dopredu, preto komunikujme a dôverujme si.

18jan

Rok 2016 bude opäť rozvojový #31

Autor adminBlog
Nový rok už máme v plnom prúde. Verím, že ste počas uplynulých sviatkov načerpali novú energiu, oddýchli si a vykročili do ďalšieho roka tou správnou nohou. Prajem vám, v ňom veľa zdravia, energie, mnoho pracovných aj osobných úspechov i dobrých rozhodnutí. Dovolím si tvrdiť, že Banskú Bystricu čaká opäť rozvojové obdobie. Stanovili sme si niekoľko cieľov. Jedným z nich je aj rekonštrukcia dlhodobo zanedbaných materských škôl. Deti si zaslúžia po tridsiatich rokoch existovať a vyvíjať sa v normálnych a dôstojných priestoroch. Ak chodíte okolo autobusovej stanice určite ste si všimli, že nám mizne pred očami. Rok 2016 preto bude patriť aj výstavbe novej a dôstojnej vstupnej brány do nášho mesta. Verím, že v tomto roku budeme môcť Banskobystričanom oznámiť dátum príchodu významného investora, ale aj to, že sme získali titul Európske mesto športu 2017.

Sme zvedaví na váš názor

Parkovacia politika je ďalším bodom, ktorý musíme riešiť z dlhodobého, ale aj z krátkodobého hľadiska. Statická doprava je problematická najmä na sídliskách, preto v súčasnosti pripravujeme štúdiu najkritickejších miest s konkrétnymi riešeniami. Tie potom odkomunikujeme s obyvateľmi mesta a na základe výstupov zo stretnutí začneme realizovať postupné kroky k spokojnosti všetkých vodičov a Bystričanov.

Záverom…

Ďakujem všetkým, ktorí uplynulý víkend prispeli k výbornej atmosfére a znovuobnoveniu tradície mestského plesu. Ku krajskému mestu, akým je Banská Bystrica, takéto spoločenské podujatie patrí. Z mestského rozpočtu sa na ples nevynaložil ani jeden cent a za to vďačím partnerom mesta, sponzorom a podnikateľom, ktorí sa rozhodli akokoľvek podporiť tento pekný večer. Ples mal aj charitatívny rozmer, preto verím, že čo najskôr potešíme Dom sv. Alžbety a odovzdáme im výťažok z neho.

 Previous  All works Next