Loading...

Oznámenie opätovnej kandidatúry

Ďakujem mojim podporovateľom: zľava Miroslav Križan, organizátor The Legits Blast, Miriam Lapuníková, riaditeľka Rooseveltovej nemocnice, Peter Pohančaník, riaditeľ FS Urpín, Svetozár Dluholucký, prodekan Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, Beáta Frčová, dekanka Fakulty SZU, Matúš Oľha, prorektor Akadémie umení, moja neustála podpora – manželka, Stanislav Mičev, riaditeľ Múzea SNP, Ján Pacek, predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Marián Kuřeja, náš úspešný paralympionik

No Comments (0)

Leave a Comment

 Previous  All works Next