Loading...

Výsledky mojej práce

Ján Nosko
Ján Nosko
SPRÍJEMNILI STE MI DEŇ
Ďakujem všetkým, ktorí si dnes na mňa spomenuli a popriali mi všetko najlepšie k narodeninám.😊
Ján Nosko
Ján Nosko
Ján Nosko
BEH PRE MICHALA ♥️
Napriek sychravému počasiu teplo v duši. Spontánna chuť dobrých ľudí pomôcť, zmobilizovala viac ako 800 zdravých nôh a poslala Michalovi odkaz aby sa medzi nich vrátil.🍀
Ďakujeme. 🙏
Ján Nosko
Ján Nosko
Krásnu slnečnú sobotu 22.02.2020 prajem 🌞
Ján Nosko
Ján Nosko
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI BANSKEJ BYSTRICE
Včerajšie odovzdávanie Ceny mesta a Ceny primátora a udeľovanie Čestného občianstva malo ako vždy jedinečnú atmosféru. Ďakujem za príjemný večer.Č E S T N É O B Č I A N S T V O
✒️MUDr. Daniel Petelen, in memoriam,za celoživotné pôsobenie v oblasti lekárstva a pomoc chorým, raneným a prenasledovaným počas SNP. Ocenenie prevzala dcéra Daniela Kucbelová a syn Ivan Petelen.
✒️Ing. Ján Langoš, in memoriam, za celoživotný postoj k pravde, ľudským hodnotám i národnej pamäti. Ocenenie prevzala dcéra Nina Kurz.

C E N A M E S T A
✒️prof. Gejza Balassa, in memoriam, za archeologický prínos, neúnavnú prácu v oblasti múzejníctva a za starostlivosť i ochranu kultúrneho dedičstva. Ocenenie prevzal syn Zoltán Balassa.
✒️Mgr. Božena Fresserová, PhD., za celoživotné dielo a prínos pre kultúru a pedagogiku.
✒️členovia Krajského koordinačného centra občianskej iniciatívy VPN v BB za šírenie myšlienok slobody a demokracie počas pohnutých politických udalostí.

C E N A P R I M Á T OR A
✒️Ing. Ján Bočkay za dlhoročný prínos v oblasti hotelových služieb a za rozvoj cestovného ruchu na území mesta Banská Bystrica.
✒️Mgr. Juraj Dubovec za celoživotné dielo v oblasti rozhlasovej tvorby a za výrazné počiny v oblasti folklórnej hudby a folklorizmu.
✒️Mgr. Mária Gallová za výrazný prínos vo vedeckej, spoločenskej, výchovno-vzdelávacej a publikačnej činnosti, ako aj za dlhoročnú prácu v oblasti výskumu.
✒️prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD. za dlhoročný prínos v oblasti muzikológie, vzdelávania a odbornej publikačnej činnosti, ako aj za prezentáciu slovenskej hudby doma i v zahraničí.
✒️Štátna ochrana prírody SR, ocenenie prevzal generálny riaditeľ Martin Lakanda za dlhoročné pôsobenie v oblasti ochrany prírody, krajiny a ich zložiek na území Slovenskej republiky a pri príležitosti 100. výročia vzniku a zriadenia organizácie.
Ján Nosko
Ján Nosko je na mieste: Radnica Banská Bystrica.
Radnica Banská Bystrica
BLAHOŽELÁM A ĎAKUJEM
Dnes večer mám tú česť udeliť Čestné občianstvo a odovzdať Cenu mesta a Cenu primátora desiatim osobnostiam a kolektívom Banskej Bystrice. Tým, ktorí svojimi vlastnosťami, skúsenosťami a poctivou prácou vytŕčajú z davu. Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o rast a dobré meno nášho mesta.
Ján Nosko
Ján Nosko je na mieste: Park SNP.
Park SNP
Beh pre Michala
Verím, že v sobotu, 22. februára sa o 11:00 hod. zíde v Parku pod Pamätníkom SNP čo najviac dobrých ľudí. Príďte pomôcť chôdzou alebo behom aj vy rodine Michala Francistyho, ktorý tiež vždy rád a nezištne pomáhal. Žiaľ, dnes leží v bdelej kóme a zvádza najťažší boj svojho života. Rodine Michala v sobotu odovzdám výťažok z Charitatívneho plesu mesta, na ktorom sa podarilo vyzbierať sumu 3770 eur.
Mestský úrad
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Vaše podnety môžete posielať na:
 Previous  All works Next