Loading...

Výsledky mojej práce

Ján Nosko
Ján Nosko
SPOJME SILY PRE PREŠOV 🙏🏻
V piatok, 13. decembra od 16:00 hod. vás všetkých srdečne pozývam na Námestie SNP, kde budem so svojím tímom v stánku pred radnicou predávať punč a čaj. Tak ako každý rok, výťažok bude opäť venovaný na dobročinné účely. Mesto Banská Bystrica súcití s mestom Prešov, kde sa nedávno stala obrovská tragédia, a preto vyzbierané financie venujeme práve na pomoc ľuďom, ktorých postihol tragický výbuch na Mukačevskej ulici v Prešove. Rozhodli sme sa tiež zrušiť plánovaný silvestrovský ohňostroj aj program a peniaze vyčlenené na tento účel tiež poputujú do Prešova. Verím, že sa nám spoločne podarí zmierniť následky tohto strašného nešťastia 🖤.
Ján Nosko
Ján Nosko
POSLANCI PODPORILI VZN AJ ROZPOČET MESTA 👍🏻
Dnes sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva schvaľovalo VZN, ktoré upravuje výšku sadzieb daní z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad. Nie je to len o zvyšovaní daní. Ďakujem všetkým poslancom, ktorí návrh nového VZN podporili. Vyššie miestne dane v tomto prípade idú ruka v ruke so skvalitňovaním služieb pre obyvateľov. Sadzby miestnych daní sa naposledy zvyšovali v roku 2012 a odvtedy sa veľa zmenilo aj v našom meste.

Zamestnanci materských škôl, školských jedální, sociálnych zariadení a mestskej polície majú výrazne vyššie platy. V roku 2012 sme napríklad kosili trávniky na ploche 6,6 mil. m² a budúci rok to bude až 8,5 mil. m². Pri zimnej údržbe chodníkov sa ich plocha, na základe chodníkovej novely, zvýšila o 310 tisíc m². Budeme mať viac mechanizmov na letnú i zimnú údržbu a zvýšili sme aj frekvenciu čistenia chodníkov. Pozitívom je skvalitňovanie odpadového hospodárstva, o čom svedčí viac ako 6 tisíc nových nádob, 160 polopodzemných kontajnerov, 28 nových vozidiel na odvoz odpadu s GPS monitoringom, umývanie kontajnerov či dočisťovanie stojísk. V roku 2012 bolo 192 pracovníkov v sociálnych službách mesta, v roku 2020 to bude 285 ľudí. Investujeme aj do mestskej hromadnej dopravy. Pokiaľ ide o dopady zvýšenia daní a obyvateľov mesta Banská Bystrica, daň za byt 70 m² sa zvýši o 0,99 eur/mesiac, daň za jednopodlažný dom 120 m² o 2,5 eur/mesiac, za prízemný dom 120 m² o 2 eurá/mesiac. Daň za pozemok v prípade záhrady veľkej 800 m² sa zvýši o 0,71 eur/mesiac, daň za garáž 20 m² o 0,67 eur/mesiac a pokiaľ ide o zastavanú plochu 150 m² daň za pozemok bude vyššia o 0,20 eur/mesiac. Daň za priemyselnú stavbu 500 m² o 58,33 eur/mesiac a daň za stavbu na podnikanie 300 m² bude vyššia o 35 eur/mesiac. Poplatok za komunálny odpad sa zvýši o 0,31 eur/mesiac.

Zároveň platí, že VZN počíta s 50-percentnou úľavou pre seniorov nad 62 rokov, zdravotne ťažko postihnutých a osoby v hmotnej núdzi.

Poslanci schválili aj rozpočet mesta Banská Bystrica na roky 2020 – 2022. Je to záväzok samosprávy, aby sme schválený rozpočet využili v prospech mesta a samotných obyvateľov. O dobrom hospodárení v posledných rokoch svedčí aj výška dlhu nášho mesta. K 1. januáru 2020 je na úrovni necelých 8 percent z príjmov bežného rozpočtu, čo nás radí medzi najmenej zadlžené mestá na Slovensku.
Ján Nosko
Ján Nosko
DÁ SA TO AJ BEZ ODPADU 🌎
V zahraničí sú keramické hrnčeky, z ktorých nevzniká odpad, už považované skôr za samozrejmosť. Na Slovensku sa minimalizovanie dopadov na životné prostredie vďaka hrnčekom ešte len rozbieha. Túto eko formu sme zaviedli aj na našich vianočných trhoch a verím, že sa ju ľudia rozhodnú využiť👍🏻. Je to totiž najmä na návštevníkoch. Stačí si v centrálnom stánku prevziať hrnček za zálohu a môžete ho používať počas dňa či do konca decembra. V tomto prípade budete šetriť prírodu a zálohu vám vrátime. Ak si hrnček necháte, 1 euro pôjde na charitu a dobrú vec podporíte hneď dvakrát. Je to to najmenej, čo môžeme spraviť☺️.
Ján Nosko
Ján NoskoPoužívateľ si zmenil titulnú fotku.
Od dnes svieti aj stromček na našom krásnom námestí🎄✨Príďte sa pozrieť!
Ján Nosko
Ján Nosko je s Jánom Noskom.
PREKVAPENIE😊
Prvá návšteva dnešného dňa ma milo prekvapila a pripomenula aký je dnes deň. Nezabudnite🎅
Ján Nosko
Ján Nosko
ČAKÁTE MIKULÁŠA?👀
Dnes večer bude mať problém zaspať mnoho malých Banskobystričanov a v oknách bude vidno vyčistené čižmičky🥾. Verím, že ráno si všetci nájdu aspoň maličkosť, pretože 6. december je o detskej radosti a o spokojnosti v kruhu najbližších. Aj naše námestie čaká, kedy sa rozžiari✨. Už síce máme výzdobu aj stánky s občerstvením, no pravú sviatočnú atmosféru vytvorí až Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Zajtra o 17:00 hod. príde na koči, bude rozdávať dobroty, a najmä – spolu s obyvateľmi rozsvieti náš vianočný stromček. Tešíme sa na vás v Banskej Bystrici. Krásneho Mikuláša!
Mestský úrad
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Vaše podnety môžete posielať na:
 Previous  All works Next