Loading...

Výsledky mojej práce

V roku 2014 som sa po prvý raz stal primátorom Banskej Bystrice. Predtým som pôsobil ako detský lekár a kardiológ v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou. K mojim „srdcovkám“ aj preto patrí založenie banskobystrického občianskeho združenia PONS pre deti s hendikepom. Ako primátor som sa počas štyroch rokov pôsobenia venoval viacerým témam, ktoré ťažili naše mesto. Výsledky mojej práce sú hmatateľné, no stále je ešte na čom pracovať. Spolu s mojím tímom sme sa pustili do mnohých ambicióznych projektov, ktoré by sme chceli dokončiť. Preto som sa rozhodol aj v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať o priazeň Banskobystričanov, o post primátora nášho pekného mesta.

Mestský úrad
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Vaše podnety môžete posielať na:
 Previous  All works Next